Homeaz | en | ru

 

Azərbaycan Respublikası hazırda böyük təbii zənginliklərinə, iqtisadi göstəricilərinə və yüksək mədəniyyətinə görə dünya dövlətləri sırasında layiqli yerlərdən birini tutur. Çox­sa­həli sənayeyə, kənd təsərrüfatına, elm və mə­dəniyyətə malik olan Azər­baycan qazandığı bütün nailiyyətlərini özünün yüksəkixtisaslı kadrlarının səyi və əməyi nəticəsində əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərdə BDU-nun və onun ilk fakültə­lərindən biri olan  Şərqşünaslıq fakültəsinin də yetişdirdiyi kadrların özünəməxsus xidmətləri vardır. Şərqşünaslıq fakültəsi məzunlarının Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin və milli təfəkkürün inkişafında, yüksəkixtisaslı şərqşünas kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur.Juze Panteleymon Krestoviç

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu

Əlizadə Məmməd Mübariz Əli oğlu

Sultanov Rəhim Sultanməmməd oğlu

Hatəmi Neyyarzaman Mehdiqulu qızı

Əhmədi Məhəmməd Şəfai Hüseyn oğlu

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu

İmanquliyeva Aida Nəsir qızı

Mahmudov Həsən ŞIxmahmud oğlu

Rəhimov Mirzə Şıxəli oğlu

Rüstəmova Təhminə Zəkəriyyə qızı

Mahmudov  Malik Rüstəm oğlu

Eyvazov Aslan Qüddəsər oğlu

Kazımov Mehdi Davud oğlu

Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu

Əl-Abbasi Xeyri Nəşət

Qasımova Aida Şahlar qızı

Rəsulov Əsgər Adil oğlu

Əliyeva Jalə Fazil qızı

Kərimov Anar Ramiz oğlu

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu

 

 

 

 

Bookmark and Share