Homeaz | en | ru

 

RÜSTƏMOVA TƏHMİNƏ ZƏKƏRİYYƏ QIZI

(1926)

Şərqşünas

 

24 avqust 1926-cı ildə anadan olmuşdur. 1949-cu ildə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsini bitirərək, Elmi Şuranın qərarı ilə fars dilçiliyi ixtisası üzrə aspiranturada saxlanılmışdır. 1954-cü ildə namizədlik, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1991-ci ildə professor elmi adı almışdır.

Fakültə Tədris-metodiki Şurasının sədri, vaxtilə Təhsil Nazirliyinin nəz­dində Şərq dilləri Elmi-metodiki Şurasının üzvü, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında Şərq dilləri ilə bağlı seminar rəhbəri kimi ictimai işlərdə fəaliyyət göstərmişdir.

160-dan çox əsasən fars dilçiliyinə, qismən də ərəb və Azərbaycan dilçiliyinə aid elmi mə­qalələri müxtəlif jurnallarda çap olunmuşdur. Orta və ali məktəblər üçün 22 adda dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuş, Əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür.

 

Bookmark and Share