Homeaz | en | ru

Vəzifəsi, yeri


Adı, atasının adı, soyadı

Dekanlıq

Dekan


Elxan Zəkəriyə oğlu Əzizov

538-14-52

Bakalaviatura üzrə dekan müavini


Cavanşir Nadir oğlu Məmmədzadə

538- 06 -73

Magistratura üzrə dekan müavini


Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini

Adil Hacıağa oğlu YəhyayevHüseyn Mahmud oğlu Sadıqov539-11-42539-11-42

Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri


Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev

539-07-34

İran filologiyası kafedrasının müdiri


Mehdi Davud oğlu Kazımov

510 - 49 -48

Türk filologiyası kafedrasının müdiri

Rüfət Əşrəf oğlu Rüstəmov


538 -51- 98

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri


Oqtay Baləli oğlu Cəlilbəyli

510-16-78


Səhifə üzrə məsul şəxs,

fakültənin veb masteri, f.ü.f. doktoru, dosent


Gülnur Yaqub qızı Mahmud


539-07-34

Bookmark and Share