Homeaz | en | ru

Vəzifəsi, yeri


Adı, atasının adı, soyadı

Dekanlıq

Dekan


Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı

538-14-52

Tədris işləri üzrə dekan müavini


Tərlan Paşa oğlu Məlikov

538- 06 -73

Elmi işlər üzrə dekan müavini


Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini

Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadəŞahin Kamal oğlu Yusifli539-01-90539-01-81

Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri


Vüqar Aydın oğlu Qaradağlı

539-07-34

İran filologiyası kafedrasının müdiri


Mehdi Davud oğlu Kazımov

510 - 49 -48

Türk filologiyası kafedrasının müdiri

Rüfət Əşrəf oğlu Rüstəmov


538 -51- 98

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri


Oqtay Baləli oğlu Cəlilbəyli

510-16-78


Səhifə üzrə məsul şəxs,

fakültənin veb masteri


Gülnur Yaqub qızı Mahmud


539-07-34

Bookmark and Share