Homeaz | en | ru

Əzizov Elxan


Filologiya elmləri doktoru, professor

İş telefonu: +(994) 12 438 14 52

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946-ci il oktabrın 25-də Ağdaş şəhərində anadan olub
 • 1953-1964-cü illərdə 172 saylı Bakı şəhəri orta məktəbində oxuyub, qızıl medal almışdır
 • 1964-cü ildə BDU Şərqşunaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsinə daxil olub
 • 1968-1969-cu illərdə Misirdə hərbi tərcüməçi, isləyib
 • 1970-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomı ilə bitirib
 • 1970-1973-cü illərdə EA Şərqşünsalıq institutunun ərəb ədəbiyyatı üzrə aspiranturasında oxuyub
 • 1974-cü ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, iki övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2016 - h/h, professor
 • 1989, dosent
 • 1974, fil.e.n., “İX əsr ərəb poeziyasında xürrəmilər hərəkatının əksi”
 • 1970-1973, aspirant, EA Şərqşunaslıq İnstitutu
 • 1964-1970, tələbə, Şərqşunaslıq fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildə uzun müddət səmərəli elmi-pedagoji fəaliyyətinə görə “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” doş. nişanı ilə təltif edilmişdir
 • 2002- h/h, Şərqşunaslıq fakültəsinin dekanı, BDU
 • 1999-2002, dosent, ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşunaslıq fakültəsi, BDU
 • 1991-1999, Şərqşunaslıq fakültəsinin dekanı, BDU
 • 1989-1991, dosent, ərəb filologiyası kafedrası, Şərqsunaslıq fakültəsi, BDU
 • 1983-1989, baş müəllim, ərəb filologiyası kafedrası, Şərqsünaslıq fakültəsi, BDU
 • 1982-1983, müəllim, ərəb filologiyası kafedrası, Şərqsünaslıq fakültəsi, BDU
 • 1978-1982, baş tərcüməçi, Kuveyt Dövləti
 • 1974-1978, müəllim, ərəb fillologiyası kafedrası, Şərqsünaslıq fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: ərəb filologiyasına giriş – bakalavriatda, mənbəsünaslıq, ərəb ədəbiyyatşünaslığının tarixi və metodologiyasi – magistraturada
 • 41 elmi məqalə, tezis, proqram və 6 kitabin müəllifidir
 • 1 elmlər namizədi yetişdirmişdir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb ədəbyyatı

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2016, Tanınmış alim, dostluq rəmzi – professor Xəlil İsmayılov, Professor Xəlil İsmayılovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərəfli ömrün elm və təhsil naxışları
 • 2015, İlk Azərbaycanlı şərqşünas qadın, elmlər doktoru (prof Aida İmanquliyeva haqqında), “Təhsil” jurnalı, oktyabr
 • 2014, Azərbaycan şərqşünaslığının əbədiyaşar siması-professor Aida İmanquliyeva,Professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı
 • 2014, Xoş xatirələrlə anırıq, Görkəmli şərqşünas alim Malik Qarazadənin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bilsəm ki, həyatda izim qalıbdır...” məqalələr toplusu. Bakı
 • 2013, İllərin sınağından çıxan dostluq, Azərbaycan şərqşünaslığı (elmi-kütləvi jurnal), Ⅶ 1(10), 23-24
 • 2008, Tehran, beynəlxalq kitab sərgisi ilə əlaqədar seminar
 • 2007, Koreya Respublikası, PaiChai və Sunlin Universitetləri ilə BDU arasında müqavilələrin hazırlanması
 • 2004, Sankt-Peterburq, Boloniya prosesinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2002, Qahirə, Misir-Azərbaycan əlaqələrinə həsr olunmuş seminar
 • 1992, Tehran, İran islam inqilabının ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium
 • 1991, İzmir, Egey Universiteti ilə BDU arasında müqavilənin imzalanması

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, “Ərəb ədəbiyyatşunaslığının tarixi və metodoligiyası fənninin proqramı (magistr pilləsi üçün)
 • 2017, “Mənbəşünaslıq” fənninin proqramı (maqistr pilləsi üçün)
 • 2017, “Ərəb filologiyasına giriş” fənninin proqramı (bakalavr pilləsi üçün)
 • 2016, İbn Hişamin “Əs-Sira ən-nəbəviyyə” kitabı ədəbi qaynaq kimi
 • 2016, Misir ədəbiyyatı Azərbaycanda (ərəb dilində, Qahirə)

 

KİTABLARI

 • 2007, Yaxşılığa yamanlıq (təmsillər və yumoristik hekayələr)
 • 2004, İX əsr ərəb poeziyasında xürrəmilər hərəkatının əksi
 • 2002, Mənalı ömrün anları (Akad. V. Məmmədəliyev haqqında)
 • 1980, Fars körfəzində köpək balıqları (ərəb dilinə tərcümə, Kuveyt)
 • 1979, Kuveytdə balıq sərvətinin qorunmasının və balıqçılığın təşkilinin əsasları (ərəb dilinə tərcümə, Kuveyt)
 • 1972, Telefon nömrəsi (Uşaq hekayələri)
Bookmark and Share