Homeaz | en | ru

Gülnur  Yaqub qızı  Mahmud


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 439 07 34

gulnurmahmud@bsu.edu.az

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974-ci il oktyabrın 28-də Bakıda anadan olub
 • 1991-ci ildə Bakı şəhəri  175  saylı orta məktəbi bitirib
 • 1991-1996-ci illərdə BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində "Mirzə Kazım bəy adina" adli təqaüdlə təhsil alıb
 • 1997-2002-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakültəsində təhsil alıb
 • 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifələrində işləyib
 • 2000-ci ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, üç övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2005, filologiya elmləri namizədi, «Ərəb ədəbi dilində sinоnimlik»
 • 2000- 2003, aspirant, Ərəb filоlоgiyası kafedrası, BDU
 • 1997-2002, tələbə, İngilis dili fakültəsi, Azərbaycan Dillər Universiteti
 • 1991-1996, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, Baki Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2014, yay, elmi məzuniyyət, Tunis əl-Manar Universiteti ( جامعة تونس المنار ), Tunis Respublikasi
 • 2012, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi
 • 2011, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi
 • 2010, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq  Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi
 • 2009, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq  Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi
 • 2008, yay, elmi məzuniyyət, Əmman Universiteti, Əmman, İordaniya Haşimiyyə Kralliğı
 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2006 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası
 • 2000 – 2008, müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2000 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası
 • 1998-2000, baş müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti
 • 1996-1998, müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti
 • Apardığı dərslər: Ərəb dili,  Tərcümə nəzəriyyəsi, Ölkəşünaslıq, Mədəniyyətlərarası ünsiyyət, Mətnşünaslıq, Mənbəşünaslıq, Elmi-tədqiqat təcrübəsi
 • 50 elmi məqalə, 15 tezis, bir metodik vəsait, 8 fənn proqramı və 7 kitab , «Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə) 2018, «İrəvan məscidləri, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə) 2017, «İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə) 2017,«Çuxursəd hakimləri, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə) 2017, «İrəvan tarixi» (Bakı - Qahirə (tərcümə) 2015, «Ərəb ədəbi dilində sinonimlik» (Bakı- 2014) və «Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər» (tərcümə - Y.M.Mahmudоv və K.Ə.Şükürоv, Bakı, 2006) kitablarının  tərcümə  müəllifidir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb dili və ərəb ədəbi dilinin leksik problemləri, əl- iştiqaq

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Ərəb ədəbi dilinin zənginləşməsində iştiqaqın rolu, Şərq filologiyası məsələləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı
 • 2016, İştiqaqın mənşəyi haqqında Bəsrə və Kufə qrammatika məktəbləri nümayəndələrinin bəzi mülahizələri, Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014
 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri, Ilyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər, Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 124- 126
 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim və magistrantların “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı,  9-10
 • 2013, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad.Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. Akademik V.M.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012, Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akad.V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2011,  Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı
 • 2011, “Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
 • 2011, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi «Ərəb filologiyası sahəsində ən yaxşı elmi-tədqiqat əsərı» müsabiqəsinin qalibi kimi diploma layiq görülmüşdür.
 • 2009, Bakı, Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş “Şərqşünasliğın aktual problemləri” mövzusunda elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2009, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2009  XIII Respublika elmi konfransı
 • 2008 Ümumilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş magistrant və gənc alimlərin Şərq filologiyası məsələləri mövzusunda elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2003, Bakı, IX Respublika elmi kоnfransı
 • 2003, Bakı,Akad. Ziya Bünyadоvun anadan оlmasının 80 illiyi münasibətilə elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2003, Bakı, BDU, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans
 • 2003, Bakı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr оlunmuş II elmi- praktik kоnfrans
 • 2002, Bakı, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Word formation in Arab linguistics in medieval ages, Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби,  4-5(150-151), ISSN 1563-0223
 • 2017,Ənənəvi qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı
 • 2017, Ərəb ədəbi dilində sözdüzəltmə prinsiplərinin dəyişən dünyanın dil mənzərəsində mövqeyi, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı
 • 2016, Word formation in Arab linguistics, The Caucasus and the World, International Scientific Journal, 18 (ISSN 1987 – 7293)
 • 2016, Bəsrə və Kufə qrammatika məktəblərinin bir sıra dil hadisələri, o cümlədən “iştiqaq” hadisəsinin mənşəyi haqqında mülahizələri, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2 (90)
 • 2016 Orta əsr qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmı Xəbərləri, (51)
 • 2016, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)
 • 2015, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)
 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)
 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)
 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və  iştiqaq hadisəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı, 202- 2122013, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı,  21- 26
 • 2014, Orta əsr müəlliflərinin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda
 • 2014, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində iştiqaq haqqinda fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və  iştiqaq hadisəsi
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində  söz  yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri
 • 2014,Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında bəzi mülahizələr
 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri
 • 2013, Bakı, Ərəb dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, metodik vəsait
 • 2013, Bakı, Sami dilləri 10.02.12. (ərəb dili) ixtisası üzrə namizədlik minimum imtahanı proqramı
 • 2012, Bakı, Təqlib  əl hüruf  və  ərəb ədəbi dilində sinonim yaradıcılığında onun rolu
 • 2012, Bakı, Müasir ərəb müəlliflərinin Təqlib  əl hüruf  barədə fikirləri
 • 2012, Bakı, Sinоnimiya məsələsinin оrta əsr ərəb dilçiliyində qоyuluşu
 • 2012, Bakı, Ərəb ədəbi dilində sinonim sözlər və onların yaranma xüsusiyyətləri
 • 2012, Bakı, Ərəb dilində sinonimlik və onların yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • 2011, Bakı, Müasir ərəb dilçilərindən Ramazan Əbdü- t-Təvvab sinоnimiya haqqında

 

 

KİTABLAR

 • 2018, Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə)
 • 2017, İrəvan məscidləri, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2017, İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2016, Çuxursəd hakimləri, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə)
 • 2016, İrəvan tarixi, Bakı - Qahirə (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2016, Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2016, Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2016, Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2016, Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2014, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2014, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2014, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2014, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2011, Ərəb ədəbi dilində sinonimlik, Bakı, Çaşıoğlu
 • 2010, Bakı, Ərəb ədəbi dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, Şərqşünaslıq fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait, Bakı
 • 2006, Bakı, Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (tərcümə), Bakı
Bookmark and Share