Homeaz | en | ru

Gülnur  Yaqub qızı  Mahmud


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 439 07 34

email: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1974-ci il oktyabrın 28-də Bakıda anadan olub
 • 1991-ci ildə Bakı şəhəri  175  saylı orta məktəbi bitirib
 • 1991- 1996-ci illərdə BDU-nun şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində "Mirzə Kazım bəy adina" adli təqaüdlə təhsil alıb
 • 1997- 2001-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis-fransız dilləri fakültəsində təhsil alıb
 • 1998 -2000-ci illərdə Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifələrində işləyib
 • 2000-ci ildən BDU-da çalışır
 • Ailəlidir, üç övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2005, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, «Ərəb ədəbi dilində sinоnimlik»
 • 2000- 2003, aspirant, Ərəb filоlоgiyası kafedrası, BDU
 • 1997 - 2001, tələbə, İngilis dili fakültəsi, Azərbaycan Dillər Universiteti
 • 1991 - 1996, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, Baki Dövlət Universiteti

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2014, yay, elmi məzuniyyət, Tunis əl-Manar Universiteti ( جامعة تونس المنار ), Tunis Respublikasi
 • 2012, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi
 • 2011, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi
 • 2010, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq  Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi
 • 2009, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq  Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi
 • 2008, yay, elmi məzuniyyət, Əmman Universiteti, Əmman, İordaniya Haşimiyyə Kralliğı
 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2006 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası
 • 2000 – 2008, müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 2000 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası
 • 1999 - 2000, baş müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti
 • 1998-1999, müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti
 • Apardığı dərslər: Ərəb dili, Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası, Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri,  Tərcümə nəzəriyyəsi, Ərəb ölkələrinin etnoqrafiyası, Mətnşünaslıq, Mənbəşünaslıq, Elmi-tədqiqat təcrübəsi, Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 • 50 elmi məqalə, 15 tezis, bir metodik vəsait, 8 fənn proqramı və 7 kitab , «Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə) 2018, «İrəvan məscidləri, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə) 2017, «İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə) 2017,«Çuxursəd hakimləri, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə) 2017, «İrəvan tarixi» (Bakı - Qahirə (tərcümə) 2015, «Ərəb ədəbi dilində sinonimlik» (Bakı- 2014) və «Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər» (tərcümə - Y.M.Mahmudоv və K.Ə.Şükürоv, Bakı, 2006) kitablarının  tərcümə  müəllifidir

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb dili və ərəb ədəbi dilinin leksik problemləri, əl- iştiqaq

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Ərəb ədəbi dilinin zənginləşməsində iştiqaqın rolu, Şərq filologiyası məsələləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı
 • 2016, İştiqaqın mənşəyi haqqında Bəsrə və Kufə qrammatika məktəbləri nümayəndələrinin bəzi mülahizələri, Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014
 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri, Ilyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər, Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 124- 126
 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim və magistrantların “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı,  9-10
 • 2013, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad.Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. Akademik V.M.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012, Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akad.V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı
 • 2011,  Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı
 • 2011, “Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
 • 2011, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi «Ərəb filologiyası sahəsində ən yaxşı elmi-tədqiqat əsərı» müsabiqəsinin qalibi kimi diploma layiq görülmüşdür.
 • 2009, Bakı, Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş “Şərqşünasliğın aktual problemləri” mövzusunda elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2009, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2009  XIII Respublika elmi konfransı
 • 2008 Ümumilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş magistrant və gənc alimlərin Şərq filologiyası məsələləri mövzusunda elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2003, Bakı, IX Respublika elmi kоnfransı
 • 2003, Bakı,Akad. Ziya Bünyadоvun anadan оlmasının 80 illiyi münasibətilə elmi- nəzəri kоnfrans
 • 2003, Bakı, BDU, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans
 • 2003, Bakı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr оlunmuş II elmi- praktik kоnfrans
 • 2002, Bakı, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans

 

TƏLTİFAT VƏ HƏVƏSLƏNDİRMƏLƏR

 • 2020, fevral, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) dəstəyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında yerləşən Kral Əbdüləziz adına universitetin təşkil etdiyi "Ərəb dilinin tədrisində yeni metodlar" mövzusunda təlimlərdə iştirak etmiş və həmin universitetinin rektorunun müvəffəqiyyət sertifikatı ilə təltif olunmuş, Məkkə və Mədinə şəhərlərinin müqəddəs məkanlarını ziyarət etmişdir.
 • 2019, noyabr, Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri C.Bayramovun K-1768 nömrəli əmri ilə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
 • 2016- 2017 -ci illərdə Rektorun 11.11.2016 - cu il tarixli R-73 saylı əmrinə əsasən 2016- 2017- ci illər ərzində həyata keçirilən Universitet daxili “50+50” qrant proqramı üzrə “Gənc  professor-müəllim heyəti (əməkdaşlar)” nominasiyasının qalibi seçilərək “Ərəb ədəbi dilində sözdüzətmə və yaranma yolları” mövzusunda layihə hazırlamışdır
 • 2009-cu ildə Ailə, Qadın, Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və AMEA-nın birgə keçirdiyi Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “İlin ən yaxşı gənc alimi” müsabiqəsinin qalibi (II yer)
 • 2000, iyun, Şərqşünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsinin seçilmiş tələbələrindən biri kimi nümunəvi nizam- intizam və əldə etdiyi yüksək təhsil göstəricilərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru tərəfindən valideynə “Təşəkkür məktubu” ilə təltif olunmuşdur.
 • 1998, iyun, Şərqşünaslıq fakültəsinin bakalavriatura pilləsinin seçilmiş tələbələrindən biri kimi oxuduğu müddətdə yüksək təhsil göstəricilərinə, ictimai fəallığına görə və məzun günü münasibətilə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru tərəfindən “Fəxri fərman” və valideynə “Təşəkkür məktubu” ilə təltif olunmuşdur

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Word formation in Arab linguistics in medieval ages, Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби,  4-5(150-151), ISSN 1563-0223
 • 2017,Ənənəvi qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı
 • 2017, Ərəb ədəbi dilində sözdüzəltmə prinsiplərinin dəyişən dünyanın dil mənzərəsində mövqeyi, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı
 • 2016, Word formation in Arab linguistics, The Caucasus and the World, International Scientific Journal, 18 (ISSN 1987 – 7293)
 • 2016, Bəsrə və Kufə qrammatika məktəblərinin bir sıra dil hadisələri, o cümlədən “iştiqaq” hadisəsinin mənşəyi haqqında mülahizələri, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2 (90)
 • 2016 Orta əsr qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmı Xəbərləri, (51)
 • 2016, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)
 • 2015, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)
 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)
 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)
 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və  iştiqaq hadisəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı, 202- 2122013, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı,  21- 26
 • 2014, Orta əsr müəlliflərinin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda
 • 2014, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində iştiqaq haqqinda fikirləri
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və  iştiqaq hadisəsi
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində  söz  yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri
 • 2014,Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında bəzi mülahizələr
 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri
 • 2013, Bakı, Ərəb dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, metodik vəsait
 • 2013, Bakı, Sami dilləri 10.02.12. (ərəb dili) ixtisası üzrə namizədlik minimum imtahanı proqramı
 • 2012, Bakı, Təqlib  əl hüruf  və  ərəb ədəbi dilində sinonim yaradıcılığında onun rolu
 • 2012, Bakı, Müasir ərəb müəlliflərinin Təqlib  əl hüruf  barədə fikirləri
 • 2012, Bakı, Sinоnimiya məsələsinin оrta əsr ərəb dilçiliyində qоyuluşu
 • 2012, Bakı, Ərəb ədəbi dilində sinonim sözlər və onların yaranma xüsusiyyətləri
 • 2012, Bakı, Ərəb dilində sinonimlik və onların yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • 2011, Bakı, Müasir ərəb dilçilərindən Ramazan Əbdü- t-Təvvab sinоnimiya haqqında

 

 

KİTABLAR

 • 2018, Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə)
 • 2017, İrəvan məscidləri, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2017, İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası, Bakı, AMEA, (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2016, Çuxursəd hakimləri, Bakı, AMEA, (rus dilindən tərcümə)
 • 2016, İrəvan tarixi, Bakı - Qahirə (Azərbaycan dilindən tərcümə)
 • 2016, Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2016, Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2016, Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2016, Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2014, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2014, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2014, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), BDU
 • 2014, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), BDU
 • 2011, Ərəb ədəbi dilində sinonimlik, Bakı, Çaşıoğlu
 • 2010, Ərəb ədəbi dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, Şərqşünaslıq fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait, Bakı
 • 2006, Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (tərcümə), Bakı
Bookmark and Share