Homeaz | en | ru

Xəndan Aydan Rəfiq Zəka qızı


Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, dosent,  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: +(994) 12 438 51 98
e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 19 mart 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1981-1991-ci illərdə Bakı şəhəri 7 № li orta məktəbdə təhsil almışdır
 • 1991-1996-cı illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq Fakültəsinin Türk filologiyası bölməsində təhsil almışdır
 • 1996-cı ildən Türk filologiyası kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlamışdır
 • Ailəlidir, 2 övladı var


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2003, “Yəhya Kamal Bəyatlı yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
 • 1991-1996, tələbə, Türk filologiyası bölməsi, Şərqşünaslıq Fakültəsi, BDU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ildə Türk filologiyası kafedrasının dosent əvəzi müəllimi seçilmiş, 2012-ci ildən dosent adını almışdır
 • 2014-cü ildə Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur
 • 1996 - hal hazıradək müəllim, Türk filologiyası bölməsi, Şərqşünaslıq Fakültəsi, BDU
 • 2006-2008, muəllim, türk dili müəllimi, Latviya Universiteti
 • 1996-1997, muəllim, Dəyanət Vəqfi Türk Liseyi
 • Apardığı dərslər: Türk ədəbiyyatı
 • 30 məqalə, 3 proqram, 1 metodik vəsait və 1 kitabın müəllifidir


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk ədəbiyyatı


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Orxan Seyfi Orxon poeziyası haqqında
 • 2017, Yəhya Kamal yaradıcılığında axirət mövzusu
 • 2017, Yəhya Kamalın “Səlimnaməsi haqqında
 • 2017, Y.K.Bəyatlı yaradıcılığına ümumi baxış
 • 2017, Y.Kamalın şerlərində tarix mövzusu
 • 2016, Ziya Göyalp şiirleri ve türkçülük. 21. Uluslararası Türk kültürü Sempozyumu mayıs
 • 2016, Ziya Göyalpın yaradıcılığı və türkçülük cərəyanı.  III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziyumu, May
 • 2016, Fəcri Ati ədəbi qrupunun fəaliyyəti haqqında. Ümummilli lider H.Əliyevin 93 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı
 • 2015, Cənab Şəhabəddin və simvolizm. Ümummilli lider H.Əliyevin 92 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları,  Bakı
 • 2015, Rza Tofiq poeziyasının bəzi məqamları haqqında. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1(93), Bakı
 • 2015, Cənab Şəhabəddin poeziyasının əsas xüsusiyyələri. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 2(94), Bakı
 • 2015, Sərvəti Fünun ədəbiyyatının xüsusiyyətləri. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 3(95), Bakı
 • 2014, Türk ədəbiyyatında romantizm cərəyanının nümayəndələri Ə.Hamid və Rəcaizadə M.Ə. İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi, N21, iyun
 • 2014, Ə.Hamidin Tarık pyesi. A.İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, Bakı
 • 2013 – XX əsrin əvvəlində Türkiyədə ədəbi mühit haqqında. Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf yolları. Akademik V.M.Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı.2013 – XX əsrin əvvəlində Türkiyədə ədəbi mühit haqqında. Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf yolları. Akademik V.M.Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı
 • 2013 – XX əsrin əvvəlində Türkiyədə ədəbi mühit haqqında. Azərbaycan Şərqşünaslıq Elminin İnkişaf yolları. Akademik V.M.Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı
 • 2012 - F.N.Çamlıbelin «Han Duvarları» şeiri. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1(85)
 • 2011- “Osmanlı təzkirələri klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin mənbəyi kimi”. Elm qəzeti, 25 aprel
 • 2011 - Türk ədəbiyyatı fənnindən  bakalavr pilləsi üzrə Azərbaycan bölməsi üçün fənn proqramı. Bakı
 • 2011 - “Y.K.Bəyatlının həyatı və yaradıcılığı”mövzusunun tədrisinə dair metodik vəsait. Bakı
 • 2009 - ”Nəcib Fazil Qısakürəyin səhnə əsərləri haqqında”.Prof.Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı
 • 2009 - “Türk edebiyatının azeri edebiyatına etkisi”. Fethiye II.Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı bildirileri
 • 2005, Nəcib Fazil Qısakürəyin poeziyasına ümumi baxış

 

KİTABLARI

 • 2003, Y.K.Bəyatlı yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. Bakı, Nurlan
 • 2002, “Y.K.Bəyatlının həyatı və yaradıcılığı” mövzusunun tədrisinə dair metodik vəsait”. Bakı 2011
Bookmark and Share