Homeaz | en | ru

Rüfət Rüstəmov

Filologiya elmləri doktoru, professor

Şərqşünaslıq fakültəsi Türk filologiyası kafedrasının müdiri

İş telefonu: +(994) 12 438 51 98

E-mail: [email protected]



Qısa bioqrafik məlumat

 • 1945-ci il 1 noyabrda Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunun Düzrəsullu kəndində anadan olub.
 • 1952-63-cü illərdə Düzrəsullu və Çayrəsullu kənd orta məktəbində oxuyub.
 • 1963-67-ci illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk dili şöbəsində təhsil alıb.
 • 1964-67-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub.
 • 1964-73-cü illərdə ADU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb.
 • 1973-cü ildən ADU-da (BDU) çalışır.
 • Ailəlidir. 4 övladı və 9 nəvəsi var

 

Təhsil, elmi dərəcə elmi adlar

 

 • 1980-ci ildə Tiblisidə «Müasir türk dilində nidalar» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • 1989-cu ildə ADU-nun (BDU) Şərqşünaslıq fakültəsi Yaxın şərq dilləri kafedrasının dosenti vəzifəsidə çalışmışdır
 • 1997-ci ildə Azərbaycanda ilk filologiya elmləri doktoru (sırf türk dili üzrə) müdafiəsini etmişdir
 • 2003-cü ildən Türk filologiyası kafedrasının professorudur

 

Əmək fəaliyyəti

 • 1972-ci ildə Azərbaycandan ilk dəfə tələbə kimi Türkiyə Respublikasında tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir
 • 1985-87-ci illər 2-ci dəfə Türkiyə Respublikasında tərcüməçi vəzifəsində çalışmışdır
 • 1973-76-cı illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində ictimai əsaslarla dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır
 • 1990-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə açılan «Türk dili» kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmaqdadır
 • 1973-74-cü ildərdə Yaxın şərq dilləri kafedrasında laborant
 • 1974-75-ci illərdə  Yaxın şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1975-76-cı illərdə  müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1975-76-cı illərdə Yaxın şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1976-77-ci illərdə müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1977-ci ildə Yaxın şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1977-79-cu illərdə müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1979-cu ildə Yaxın şərq dilləri kafedrasında baş laborant
 • 1979-cu ildə müvəqqəti həmin kafedraya müəllim
 • 1981-87-ci illərdə müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya baş müəllim
 • 1987-90-cı illərdə müsabiqə yolu ilə həmin kafedraya dosent
 • 1990-cı ildə Türk dili kafedrasında müvəqqəti kafedra müdiri
 • 1990-2009-cu illərdə Türk dili kafedrasında kafedra müdiri

 

 

Apardığı dərslər: türk dili, Osmanlı türk dili, Qədim dil


Rəhbərliyi ilə 24 nəfər dissertant və aspirant filologiya üzrə müdafiə edərək fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

20 ilə yaxındır AMEA-nın Nəsmi adına Dilçilik İnstitutunda fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvüdür.

40 nəfərin doktorluq və fəlsəfə doktoru üzrə rəsmi opponenti olmuşdur



Beynəlxal seminar konfranslarda iştirakı


 

 • 1990-cı il Şimali Kipr Respublikası, Beynəlxal simpozium
 • 2016-cı ildə Türkiyə Respublikası, Eski Şehir Beynəlxalq simpozium
 • 2017-ci ildə Türkiyə Respublikası,  İstanbul Beynəlxalq simpozium
 • 2018-ci ildə  Türkiyə Respublikası,  İstanbul Beynəlxalq simpozium


Seçilmiş əsərləri

130-dan çox elmi məqalə və tezislərin müəllifidir



Kitablar

 

 • 1988-ci ildə Türkçə – Rusca – Azərbaycanca dilçilik terminləri lüğəti tərtib edənlər dos. R.Ə.Rüstəmov, dos. Ə.A.Rəsulov) «Azərbaycan Universiteti  nəşriyyatı», Bakı
 • 2010-cu ildə Türkçə – Rusca – Azərbaycanca;   Azərbaycanca - Türkçə – Rusca; Rusca – Türkçə – Azərbaycanca. (Ə.A.Rəsulov və C.Rüstəmovanın həmmüəllifliyi ilə) «Elm və təhsil», Bakı
 • 1989 - Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Azərbaycan Universiteti  nəşriyyatı», Bakı
 • 1991 - Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Azərbaycan Universiteti  nəşriyyatı», Bakı
 • 1994 - R.Rüstəmov, H.Sadıqov. Türkcə – Rusca – Azərbaycanca sözlük. Elm nəşriyyatı, Bakı
 • 1996 - R.Rüstəmov. Müasir türk dilində köməkçi nitq hissələri (keçid prosesləri). Monoqrafiya, «Azərbaycan Universiteti  nəşriyyatı», Bakı
 • 1998 - R.Rüstəmov. Türk dilində təqlidi sözlər. «Azərbaycan Universiteti  nəşriyyatı», Bakı
 • 2007 – Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Nurlan», Bakı
 • 2008 - R.Rüstəmov, C.Məmmədova (C.Rüstəmova) Türkcə oku metinleri. «Nurlan», Bakı


Yenilənmiş təkrar nəşrlər

 • 2017 - Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Elm və təhsil», Bakı
 • 2018  - Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Elm və təhsil», Bakı
 • 2019 - Ə.Rəsulov, R.Rüstəmov. Türk dili (dərslik), «Elm və təhsil», Bakı
 • 2017 - R.Rüstəmov. Türk dilinin morfologiyası (dərslik), «Elm və təhsil», Bakı
 • 2009 - R.Rüstəmov. Türk dilinin sintaksisi (dərslik), «Nurlan», Bakı
 • 2013 - R.Rüstəmov, C.Məmmədova (C.Rüstəmova). Osmanlı – Türk dili. «Elm və təhsil», Bakı
 • 2019 - R.Rüstəmov, B.Hacıyeva. Ölkə şünaslıq (Türkiyə üzrə), «Elm və təhsil», Bakı
 • 2019 - R.Rustamov, A.İbraqimova. Uçebnik Tureskoqo yazıka. «Elm və təhsil», Bakı

Türkologiya sahəsi üzrə çox saylı dərslik və monoqrafiyaların redaktoru və rəyçisidir


Publisistika sahəsində yazdığı əsərlər

 • 2019, Tağlar Usufu
 • 2017, Köç
 • 2016, At da muraddı
 • 2015, Bu dağlardan bir Cahangir keçdi
 • 2012, Bir nəslin manifesti
 • 2012, Alın yazısı






 

Bookmark and Share