Homeaz | en | ru

Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadə


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Şərqşünaslıq fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini

Türk filologiyası kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 539 01 90

e-mail : [email protected]

[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973 –cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1980-1990-ci illərdə Bakı şəhərinin 62 saylı fars təmayüllü məktəbini bitirmişdir.
 • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin türk filologiyası şöbəsində təhsil almışdır.
 • Ailəlidir. İki övladı var

 

TƏHSİLİ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin türk filologiyası şöbəsində təhsil almışdır
 • 2007-ci ildə “ Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir ” (R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığı əsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 2012-ci ildə dosent elmi adı almışdır

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1995-ci ildən BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin Dillər kafedrasında türk dili fənnini tədris etməyə başlamışdır.
 • 2014 - cü ildən 2018-ci ilədək BDU İlahiyyat fakultəsində Bakalavr və Magistratura üzrə dekan müavini vəzifəsində işləmişdir.
 • 2020-ci il  7 oktyabr tarixindən Şərqşünaslıq fakültəsində elmi işlər üzrə dekan müavinidir.
 • 40-dan çox elmi məqalə, 22 konfrans materialı, 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin müəllifidir.
 • “XIV-XVI əsr türk ədəbiyyatında ilahi eşq” mövzusunda doktorluq mövzusu üzərində çalışır.
 • 2014-cü ildə “Türk xalqları ədəbiyyatı” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur
 • 2018-ci ildən Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası kafedrasında türk dilini tədris etməyə başlamışdır.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türk dili və ədəbiyyatı

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


 • 2001, Aşqabat, “ Rol Axantekinskoqo konya v formirovanii mirovoqo konnozavodstva ”
 • 2002, Aşqabat, “ İstoriko-kulturnoye naslediye narodov Turkmenistana n Vostoka v sisteme mirovoy çivilizaçii ”
 • 2005, Aşqabat, Svyaşannaya Ruxname i vzaimnoe vliyaniye kultur i çivilizaçii v tretyem tısyaçiletii ”
 • 2006, Aşqabat, “ Postoyanno neytralnıy Turkmenistan – YUNESKO: Oçenka istoriko-kulturnıx çennostey i opredeleniye putey soxraneniya pamyatnikov vsemirnoqo naslediya”.
 • 2006, Aşqabat- Daşoquz,“ Maxmıt Zamaxşarı i nauçno-literaturnoe Vozrojdeniye Vostoka ”.
 • 2007, Aşqabat, “ Abusaqıt Abılxayır – Velikiy mıslitel Vostoka ”.
 • 2008, Aşqabat, “ Maxmıt Kaşkarlı – osnovopolojnik nauçnoy tyurkoloqii ”
 • 2008, Aşqabat, “ Maxtumkuli i duxovno-kulturnıe çennosti mira ”.
 • 2008, Aşqabat, “ Necmeddin Kubra i duxovno-kulturnıy mir Vostoka ”.
 • SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI (Azərbaycan,  türkmən, rus və digər dillərdə )
 • 1999, Bakı , Rıfat İlqazın yaradıcılığına bir baxış.
 • 1999, Bakı , Nazim Hikmət və mevlevilik.
 • 1999, Bakı , Troya qazıntıları: Mif və həqiqət.
 • 1999, Bakı , Maddi mədəniyyət abidələrəimiz poçt markalarında.
 • 1999, Bakı , Nazim Hikmətin ilkin yaradıcılq dövrü.
 • 2000, Bakı , İşıqlı yaradıcılıq yolu.
 • 2000, Bakı, Bahar müjdəli tapıntı.
 • 2000, Bakı ,Gedər-gəlməz dünyasının misilsiz sərvətləri – Ur qazıntıları.
 • 2001,Bakı , Uğurlu addımlı alim.
 • 2001, Aşqabat, Konğ i vsadnik v pogzii Nazımi Xikmeta.
 • 2001, Bakı , Müasir türk şerinin təşəkkülü.
 • 2002, Bakı , Sirli dünyanın qızıl camı.
 • 2002, Bakı , Qəflət yuxusundan oyanan şəhər (Pompeya qazıntıları).
 • 2002, Aşqabat , İnterreqionalğnıe svəzi v gpoxu drevneyşey zemledelğçeskoy kulğturı Azerbaydjana
 • 2002, Bakı , R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığında oxşar ədəbi baxışlar.
 • 2003, Aşqabat 2005, Obşie çertı v tvorçestvo Maxtumkuli Fraqii Mola Panaxa Vaqifa
 • 2006, Aşqabat , Eşe raz ob gpiçeskom skazanii Qeroqlı.
 • 2007, Aşqabat-Daşoquz , Voprosı yazıka v tvorçestvo mısliteley musulğmanskoqo Vozrojdeniə
 • 2007, Aşqabat , Neskolğko strok iz jizni Sufiyskoqo pogta starüa, filosofa Abu Saqida.
 • 2008,  Aşqabat , Velikiy uçenıy-gnüiklopedist Oquza-törkskoqo mira
 • 2008, Bakı , Tənzimat türk ədəbiyyat tarixində yeni mərhələ kimi.
 • 2008, Aşqabat , Velikiy Maxtumkuli i eqo sovremenniki iz Azerbaydjana.
 • 2008, Aşqabat, Zolotoe kolğüo şedevrov memorialğnoqo zodçestva gpoxi Nedjmeddin Kubra.
 • 2009, Aşqabat , Образ коня в пословицах и поговорках Азербайджана, Материалы конференции (türk-mən, ingilis və rus dillərində.
 • 2009, Baku , Clothing and ornaments in Azerbaijans material-cultural monuments, Konfrans materialı (ingilis dilində).
 • 2009, Bakı , Nizami Gəncəvinin əsərlərində adil və ədalətli hökmdar, BDU – nun  90  illiyinə həsr olunmuş yubiley
 • 2010, Bakı, , Türk dilində sözdüzəldici şəkilçilər, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi
 • 2911 ,Bakı, 1 – 2 iyun 2011, Oğuz – türk eposunda atın ölməzliyi, Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Konfrans materialları
 • 2012, Светлый творческий путь великого поэта Нурмухаммеда Андалиба., Filologiya məsələləri. № 7
 • 2013, Nazim Hikmət müasir türk ədəbi fikrində, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. №19
 • 2014, Təsəvvüf və ədəbiyyat, Filologiya məsələləri. №2, Bakı
 • 2014, Mövlanənin yaradıcılığına Həkim Sənai və Fəridəddin  Əttarın təsiri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal. 2(90). Bakı
 • 2015, Türk təsəvvüf ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. № 23
 • 2016, Əhməd Yəsəvidə ilahi eşq, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq lmi-nəzəri jurnal 1(97)
 • 2016, Mövlana Cəlaləddin Ruminin yaradıcılığında ümumbəşəri dəyərlərin tərənnümü, Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı

 

KITABLAR

 • 2008, Bakı , « Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir» (R.Rza və N.Hikmət yaradıcılığı əsasında. (monoqrafiya)
 • 2010, Bakı, , Türk dilində felin təsriflənmə-yən formalarının tədrisi, Metodik vəsait, Bakı Universiteti» nəşriyyatı
 • 2011, Bakı , Müasir Azərbaycan və türk poeziyasında sərbəst şeir, Dərs vəsaiti, «Nafta - Press» nəşriyyatı
Bookmark and Share