Homeaz | en | ru


Fakültə Elmi Şurası:

genişləndirilmiş iclasda gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir;

dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir;

kafedraların illik elmi hesabatını müzakirə və təsdiq edir;

elmi məqalələr, proqramlar, dərs vəsaitləri və dərsliklərin nəşr olunmasını qərara alır;

müsabiqə əsasında myəllim və dosent vəzifələrinə namizədləri seçir;

elmi adların verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir;

elmi tədqiqat işləri və dissertasiyaların mövzularını təsdiq edir.

 

Şərqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurası 18 üzvdən ibarətdir:

Əzizov Elxan Zəkəriyyə o.  – sədr, dekan, Ərəb filologiyası kafedrasının professoru

Məmmədova Könül Əbülfəz q. – elmi katib, Ərəb filologiyası kafedrasının dosenti

Məmmədzadə Cavanşir Nadir o. – bakalaviatura pilləsi üzrə dekan müavini, İran filologiyası kafedrasının baş müəllimi

Yəhyayev Adil Hacağa o. – sədr müavini, magistratura üzrə dekan müavini, İran filologiyası kafedrasının baş müəllimi

Yusifli Şahin Kamal o - sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini, İran filologiyası kafedrasının müəllimi

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli o. –Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, akademik

Rüstəmov Rüfət Əşrəf o. – Türk filologiyası kafedrasının müdiri, professor

Kazımov Mehdi Davud o. – Fakültə Tədris-Metodiki Şurasının sədri, İran filologiyası kafedrasının müdiri, professor

Cəlilbəyli Oqtay Babəli o. – Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor

Məmmədov Nəsrulla Naib o.  –  Ərəb filologiyası kafedrasının professoru

Əlizadə Nüşabə Məmməd Mübariz q. - İran filologiyası kafedrasının dosenti

Məmmədova Əsmətxanım Bəyəhməd q. –  İran filologiyası kafedrasının dosenti

Musayeva Nigar Məsud q. – İran filologiyası kafedrasının dosenti

İbrahimova Aytən Fərman q. – Türk filologiyası kafedrasının dosenti

Məmmədova Nərminə Yaqub q. – Türk filologiyası kafedrasının dosenti

Müəllim Həmkarlar Təşkilatının sədri

Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri

Bookmark and Share