Homeaz | en | ru


Fakültə Elmi Şurası:


genişləndirilmiş iclasda gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir;

dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir;

kafedraların illik elmi hesabatını müzakirə və təsdiq edir;

elmi məqalələr, proqramlar, dərs vəsaitləri və dərsliklərin nəşr olunmasını qərara alır;

müsabiqə əsasında myəllim və dosent vəzifələrinə namizədləri seçir;

elmi adların verilməsi haqqında BDU Elmi Şurasına təkliflər verir;

elmi tədqiqat işləri və dissertasiyaların mövzularını təsdiq edir.Şərqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurası 19 üzvdən ibarətdir:


Əzizov Elxan Zəkəriyə oğlu  - sədr, Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının professoru

İsmayılzadə Nigar Qüdrət qızı  - dekan müavini, sədr müavini, Türk filologiyası kafedrasının dosenti

Məlikov Tərlan Paşa oğlu -  dekan müavini, f.ü.f.d., Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimi

Yusifli Şahin Kamal oğlu -  dekan müavini, İran filologiyası kafedrasının müəllimi

Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu -  Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, dosent

Kazımov Mehdi Davud oğlu -  İran filologiyası kafedrasının müdiri, professor

Rüstəmov Rüfət Əşrəf  oğlu -  Türk filologiyası kafedrasının müdiri, professor

Cəlilbəyli Oktay Babəli  oğlu -  Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu -  Ərəb filologiyası kafedrası, professor

Məmmədova Könül Əbülfəz qızı -  Ərəb filologiyası kafedrası, dosent, elmi katib

Məmmədova Əsmətxanım Bəyəhməd qızı -   İran filologiyası kafedrası, dosent

Əlizadə Nüşabə Məmməd Mübariz qızı -   İran filologiyası kafedrası, dosent

Əliyeva Jalə Fazil qızı -  Türk filologiyası kafedrasının professoru

İbrahimova Aytən Fərman qızı -  Türk filologiyası kafedrasının dosenti

Məmmədova Ellada Elixman qızı -   Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası, baş müəllim

Tarverdiyev Mehman Əliş oğlu -  Fakültə Həmkarlar Təşkilatının sədri, İran filologiyası kafedrası, dosent

THT sədri

TGT sədri

TEC sədri
Bookmark and Share