Homeaz | en | ru

Dekan:  Filologiya elmləri doktoru, professor Əzizov Elxan Zəkəriyə oğlu

Tədris işləri üzrə dekan müavini: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məlikov Tərlan Paşa oğlu

Elmi işlər üzrə dekan müavini: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İsmayılzadə Nigar Qüdrət q.

Sosial məsələlər üzrə dekan müavini:  Yusifli Şahin Kamal oğlu

İş icraçısı: Abbasova Nüşabə

Tyutor: Talıbova Gülnar Əlizamin qızı

Tyutor: Bəhramzadə Aynur Rafiq qızı

Tyutor: Hüseynova Nübar Zabir qızı

Tyutor: Mir-Bağırova Sevda Əlisahib qızı

Tyutor: Fərguzadova Adilə Hüsnəddin qızı

Baş metodist: Mehdiyeva Bikəxanım

Bookmark and Share