Homeaz | en | ru

Magistratura üzrə dekan müavini (elmi işlər üzrə dekan müavini) Türk filologiyası kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Qüdrət qızı İsmayılzadədır.

TƏSDQ EDRƏM
Elm v
ə inovasiyalar üzrə prorektor: AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadә


Şərqünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsi üzrә 2018/2019- cu tәdris ili qıimtahan sessiyasının imtahan cədvəli


Tarix

I kurs

II kurs

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Dilünaslıq

Ədəbiyyatünaslıq

Tərcümә Ərəb dili

08.01.19

Psixologiya

Leksikologiya

Ədəbiyyat nəzәriyyəәsi

Leksikologiya

14.01.19

Pedaqoqika

Mənbəşünaslıq

Dünya ədəbiyyatı

Şərq dil. ter. yar. üs

18.01.19

xtisas sahəsi üzrә Nəzəri qrammatika

xtisas sahəsi üzrə Ədəbiyyat

xtisas sahәsi üzrә Nəzəri qrammatikası

xtisas sahəsi üzrə Ədəbiyyat

Qurani Kərim və onun tərcümә tarixi

21.01.19

Xarici dil

Mətnünaslıq

Əruz

Ərəb dilçiliyi

25.01.19

Əlavә şərq dili

Əlavə şərq dili

28.01.19

xtisas sahəsinin tar. vә metodolog.

xtisas sahəsinin tarixi vә metodologiyası
30.01.19

xtisas sahәsi üzrә xüsusi kurs

xtisas sahəsi üzrə xüsusi kurs

Şərqünaslıq fakültəsinin dekanı:

prof.E.Z.ƏZZOV

Bookmark and Share