Homeaz | en | ru

Magistratura üzrə dekan müavini İran filologiyası kafedrsının baş müəllimi Yəhyayev Adil Hacıağa oğlu 1966-1969-cu illərdə Əfqanıstanda, 1971-1974, 1981-1983-illərdə isə İranda işləmişdir. 1970-1983- illər ərzində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Asiya Afrika yazıçıları ilə əlaqə saxlayan Respublika komitəsi»ndə məsul katib vəzifəsində çalışmışdır. 1983- ildən İran filologiyası kafedrasının baş müəllimi, 2005 -ci ildən isə fakültə dekanının magistratura üzrə müavinidir.

Bookmark and Share