Homeaz | en | ru

Magistratura üzrə dekan müavini İran filologiyası kafedrsının baş müəllimi Yəhyayev Adil Hacıağa oğlu 1966-il də BDU Şərqşünaslıqfakültəsini fars dili ixtisası üzrə bitirmişdir. 1966-1969-cu illərdə Əfqanıstanda, 1971-1974, 1981-1983-illərdə isə İranda işləmişdir. 1970-1983- illər ərzində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında «Asiya Afrika yazıçıları ilə əlaqə saxlayan Respublika komitəsi»ndə məsul katib vəzifəsində çalışmışdır. 1983- ildə BDU-nun Yaxın Şərq dilləri kafedrasında baş laborant, müəllim və baş müəllim vəzifələrini tutmuş və hal-hazıradək İran filologiyası kafedrasının baş müəllimidir. Fars dili üzrə 16 elmi məqalənin müəllifidir. «Nizami Gəncəvinin əsərlərində felin şəkilləri» mövzusunda dissertasiya işini başa çatdırmışdır.

Bookmark and Share