Homeaz | en | ru

Yay məktəbinin imtahan cədvəli təsdiq olunub

28/08/2020

TƏSDİQ EDİRƏM:

TƏDRİSİN TƏŞKİLİ VƏ TƏLİM

TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ PROREKTOR                             İRADƏ ƏLİYEVA
ŞƏRQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİNİN 2019-2020-ci TƏDRİS İLİ ÜZRƏ YAY MƏKTƏBİNİN İMTAHAN CƏDVƏLİ
N

Tarix

Fənnin adı

Fənn müəlliminin A.S.A.

Tələbə

sayı

1

02.09.2020

Fəlsəfə

Kərimova Nəzakət İsfəndiyar qızı

5

2

02.09.2020

Mülki müdafiə

Əhmədov Nayiq Novruz oğlu

6

3

02.09.2020

Sosiologiya

Aloyeva Kəmalə Tofiq qızı

4

4

02.09.2020

Peşəkar tərcümənin əsasları

Musayeva Kəmalə Rəşid qızı

2

5

02.09.2020

Yazılı anlama və yazılı ifadə-2

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

6

02.09.2020

Ərəb dili

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

7

02.09.2020

Əlavə Şərq dili (fars)

Nəcəfova Familə Famil qızı

3

8

03.09.2020

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Vəliyeva Nuray Kamandar qızı

3

9

03.09.2020

Azərbaycan tarixi

Səfərova Xumar Rəhim qızı

8

10

03.09.2020

Politologiya

Aloyeva Kəmalə Tofiq qızı

6

11

03.09.2020

Ərəb ölkələri tarixi

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı

8

12

03.09.2020

Öyrənilən əsas dil (ərəb)

Mustafayeva Xəyalə Rəhman qızı

6

13

03.09.2020

Ərəb dilində eşidib anlama və nitq

Məlikov Tərlan Paşa oğlu

1

14

03.09.2020

Müasir dövr fars ədəbiyyatı

Nəcəfova Familə Famil qızı

1

15

04.09.2020

İnformatika

Dadaşova İradə Balarza qızı

5

16

04.09.2020

İqtisadiyyat

Xasıyev Bəhruz Qabil oğlu

3

17

04.09.2020

İnformatika və KT

Hüseynova Nərgiz Şamil qızı

7


Cəmi70TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ DEKAN MÜAVİNİ                                                CAVANŞİR MƏMMƏDZADƏ

Bookmark and Share