Homeaz | en | ru

Türk filologiyası kafedrasının dosenti filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə edib

20/06/2017

Türk filologiyası kafedrasının dosenti Şükufə İbrahim qızı Qədimova 08 iyun 2017-ci il tarixində AMEA-nın  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdindəki D.01.131- Dissertasiya Şurasının iclasında filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Türk divan poeziyasının təşəkkül dövrü (XIII-XV əsrlər)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib. İddiaçının elmi məsləhətçisi f.ü.e.d., prof. Əsgər Rəsulov, rəsmi opponentləri isə AMEA-nın həqiqi üzvü, f.ü.e.d., prof. Rafael Hüseynov, f.ü.e.d., prof. Elman Quliyev və f.ü.e.d., dos. Mahirə Quliyeva olmuşdur.Bookmark and Share