Homeaz | en | ru

Səmərqənddə keçirilmiş «Nizami və Nəvai» adlı beynəlxalq konfrans

13/05/2010

2010-cu ildə İran filologiyası kafedrasının müdiri prof.Mehdi Kazımov Səmərqənddə keçirilmiş «Nizami və Nəvai» adlı beynəlxalq konfransda «Nizami «Xəmsə»sinə nəzirələrin öyrənilməsinin bəzi aspektləri» mövzusunda, həmçinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda «XVII əsr farsdilli tarixi nəsrin bəzi xüsusiyyətləri» mövzusunda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Bookmark and Share