Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin medalla təltif olunmuş iştirakçıları

10/07/2021

Regionşünaslıq (İsrail üzrə) ixtisasının 2019-cu il məzunu Əhmədov Cəmil İsmayıl oğlu Cəbrayıl və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə rəşadət göstərərək medala layiq görülmüşdür. Məzunlarımızla fəxr edirik !


 

Bookmark and Share