Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini Nigar İsmayılzadə beynəlxalq konfransda iştirak edib

13/02/2023

Şərqşünaslıq fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini Nigar İsmayılzadə 11 fevral 2023-cü il tarixində Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq Universitetində keçirilən “Woman in sustainable development: science and quality education” mövzusunda beynəlxalq konfransda online formatda iştirak etmişdir. Nigar İsmayılzadə “ Роль ученого-востоковеда Aиды Имангулинвой в развитии в Азербайджане Востоковедения» mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzəçi Azərbaycan qadınlarının cəmiyyətdəki rolundan, elmə verdyi töhfələrdən söz açmış, son illərdə elmin bütün sahələrdə aparıcı rol oynadıqlarını qeyd etmişdir. Məruzəçi Azərbaycanda şərqşünaslğın inkişafında müstəsna yeri olan şərqşünas-alim, professor Aida İmanquliyevanın yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir. Professor Aida İmanquliyevanın beynəlxalq aləmdə dünyanın görkəmli alimləri tərəfindən bütün şərqşünaslıq mərkəzlərində məhcər ədəbiyyatının ən sanballı tədqiqatçısı,  eyni zamanda Şərq-Qərb ədəbi əlaqə və təsirini sistemli şəkildə araşdıran ilk azərbaycanlı alim olduğunu vurğulamışdır.  Onun çoxsaylı elmi əsərlərində Qərb və Şərq mədəni ənənələrinin sintezi, yaradıcı üslubun inkişafı və yeni bədii üslubun təşəkkül tapması tədqiq olunmuşdur ki, bu da nəinki ərəb ədəbiyyatının, bütövlükdə müasir Şərq ədəbiyyatlarının həmin aspektdə tədqiqi üçün mühüm zəmin yaratmışdır. Məruzəçinin çıxışından sonra Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq Unverisitetinin rektoru Gülçöhrə Rüxşiyeva Bakı Dövlət Universiteti və Şərqşüaslıq fakültəsi ilə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini qeyd etmişdir.

 

 

 

 

 

Bookmark and Share