Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsində seçki keçirildi.

31/01/2012

1 dekabr 2011-ci il tarixli “Azərbaycan” qəzetində çıxmış elana əsasən Şərqşünaslıq fakültəsinin üç kafedrasında müdir vəzifəsini tutmaq üçün müvafiq kafedralarda müzakirələrdən sonra 31 yanvar 2012-ci ildə BDU-nun seçki komissiyasında aşağıdakı qərar qəbul edildi

Şərqşünaslıq fakültəsinin üç vakant kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün seçki keçirildi.

1 dekabr 2011-ci il tarixli “Azərbaycan” qəzetində çıxmış elana əsasən Şərqşünaslıq fakültəsinin üç kafedrasında müdir vəzifəsini tutmaq üçün müvafiq kafedralarda müzakirələrdən sonra 31 yanvar 2012-ci ildə BDU-nun seçki komissiyasında aşağıdakı qərar qəbul edildi:

- İran filologiyası kafedrasına prof. Mehdi Kazımov,

- Türk filologiyası kafedrasına prof. Rüfət Rüstəmov,

- Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasına dos. Oktay Cəlilbəyli müdir seçilsinlər.

Bookmark and Share