Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin I kurs tələbəsinin məqaləsi çap olunub

19/09/2016

Şərqşünaslıq fakültəsi Yaponiya üzrə regionşünaslıq ixtisasının I kurs, 1470-ci qrup tələbəsi Əlizadə Xalidə Fikrət qızının “Folklor və etnoqrafiya” jurnalının 2016-ci il 02 saylı buraxılışında “Yaponiya haqqında bilmədiklərimiz...” adlı məqaləsi nəşr edilmişdir. Məqalədə yapon xalqının adət-ənənəsi, onların mentalitetinə xas olan əsas cəhətlər barədə maraqlı faktlar və izahlar təqdim olunur.

Bookmark and Share