Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materiallarının məcmuəsi işıq üzü görüb

28/02/2023

Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illiyi ilə əlaqədar "Azerbaijani Oriental Studies in the context of East-West scientific-cultural and socio-political dialogue" adı altında keçirilən beynəlxalq konfransın (14-15 dekabr 2022- ci il) materiallarının məcmuəsi işıq üzü görmüşdür. Məcmuənin elektron nüsxəsini (pdf) təqdim edirik.


 

file:///C:/Users/Code/Downloads/Abstract-books-konfrans-Oriental.pdf

Bookmark and Share