Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illiyi ilə əlaqədar məzunlar ilə bağlı məlumatların vahid platformada mərkəzləşdirilməsi nəzərdə tutulur

04/11/2022

Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illiyi ilə əlaqədar "Şərqşünaslıq fakültəsinin Məzunlar Assosiasiyası" yaradılır. Fakültənin məzunları ilə bağlı məlumatların vahid platformada mərkəzləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu addım fakültə ilə məzunların əlaqəsinin müntəzəm xarakter daşıması, qarşılıqlı münasibətlərin saxlanılması üçün rol oynayacaqdır. Elektron platforma yalnız məzunlara açıqdır və fakültə rəhbərliyinin nəzarəti altındadır.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5xWGxOPDRXRvKn4WCAeNMZHdkbRJkCWHx5VD8hBjFvHpfoA/viewform?fbclid=IwAR3Edy_PTloXnb5FGibsJ4rDBVAWVXZO0NOOC9YWW_oFcRI6U1gaN_VRDgA

Bookmark and Share