Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsində yay məktəbi təşkil olunub

04/07/2016

 

13 iyun 2016-ci il tarixindən başlayaraq Şərqşünaslıq fakültəsində müxtəlif kurslar üçün aşağıdakı fənlər üzrə yay məktəbi təşkil edilmişdir:

  1. Ərəb dili
  2. Fars dili
  3. Əlavə Şərq dili (ərəb dili)
  4. Əlavə Şərq dili (fars dili)
  5. Əlavə Şərq dili (türk dili)
  6. Tərcümə nəzəriyyəsi (ərəb dili)
  7. Tərcümə nəzəriyyəsi (fars dili)
  8. Ərəb ədəbiyyatı
  9. Fars ədəbiyyatı

10. Ərəb ölkələri tarixi

11. İran tarixi

12. Türkiyə tarixi

13. Şərq etnoqrafiyası

14. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

15. Fəlsəfə

16. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

17. Beynəlxalq münasibətlər tarixi

18. Sosiologiya

Yay məktəbi imtahanlarının 07-09 sentyabr 2016-ci il tarixlərindən  keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Bookmark and Share