Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsi və kafedraları üzrə yeni e-mail ünvanları təsdiq olunub

10/05/2016

Şərqşünaslıq fakültəsi və kafedraları üzrə yeni e-mail ünvanları təsdiq olunub:

Şərqşünaslıq fakültəsi – [email protected]

Ərəb filologiyası kafedrası üzrə  - [email protected]

Iran filologiyası kafedrası üzrə   - [email protected]

Turk filologiyası kafedrası üzrə - [email protected]

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası üzrə  - ushde @ bsu.edu.az

Bookmark and Share