Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsi və kafedraları üzrə yeni e-mail ünvanları təsdiq olunub

10/05/2016

Şərqşünaslıq fakültəsi və kafedraları üzrə yeni e-mail ünvanları təsdiq olunub:

Şərqşünaslıq fakültəsi – oriental@bsu.edu.az

Ərəb filologiyası kafedrası üzrə  - arabfil@bsu.edu.az

Iran filologiyası kafedrası üzrə   - iranfil@bsu.edu.az

Turk filologiyası kafedrası üzrə - turkfil@bsu.edu.az

Uzaq Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrası üzrə  - ushde @ bsu.edu.az

Bookmark and Share