Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsi tərəfindən iki qrant layihəsi üzrə iş reallaşdırılıb

23/11/2015

Ötən il Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsi tərəfindən iki qrant layihəsi üzrə iş reallaşdırılıb. Həmin qrant layihələrindən biri respublikadaxili, biri isə beynəlxalq layihədir.

Bookmark and Share