Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsi Həmkarlar Təşkilatının hesabat-seçki iclası keçrilib

29/02/2020

28 fevral 2020-ci il tarixində Şərqşünaslıq fakültəsi Həmkarlar Təşkilatının növ­bə­ti  hesabat-seçki iclası keçrilib. İclasda fakültə əməkdaşları, təhsil işçiləri Res­pub­li­ka Həmkarlar İttifaqının sədr müavini Mirzə Cəfərzadə və BDU-nun Həmkarlar İttifaqı Ko­mitəsinin sədri Rəşad Cabbarovun iştirakı baş tutub. İclası giriş sözü ilə açan Şərqşünaslıq fa­kültəsinin dekanı professor Elxan Əzizov təşkilatın fəaliyyəti və gör­düyü işlər barədə məlumat verib. Daha sonra fakültə Həmkarlar Təşkilatının səd­ri dosent Təranə Əkbərova 2017-2020-ci illər ərzində həyata keçirilmiş işlər haq­qın­da he­sa­batla çıxış edib. Çıxışdan sonra fakültə əməkdaşlarının rəy və təklifləri dinlənib, məruzəçiyə müxtəlif suallar ünvanlanıb.  Fa­kültə Həmkarlar Təşkilatının he­sa­batı qə­na­­ət­bəxş he­sab edil­ib.

Daha sonra gündəlikdəki əsas məsələ - açıq səsvermə yolu ilə fakültə Həmkarlar Təşkilatının sədri, büro  və təftiş komissiyası üzvləri vəzifələrinə seçki keçirilib. İran filologiyası ka­fed­ra­sı­nın dosenti Mehman Tarverdiyev səs çoxluğu ilə Həmkarlar Təşkilatının sədri seçilib. Bü­ro üzvlərinin sıralarına daxil olmuş yeni əməkdaşların adı açıqlanıb və təftiş komissiyasının təzə tər­ki­bi təs­diqlənib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share