Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrasının professorunun yeni kitabı işıq üzü görüb

12/01/2023

Ərəb filologiyası kafedrasının professoru Aida Qasımovanın tərcüməsi və şərhi ilə "Nəsimi və hürufilik Qərb şərqşünaslığında" adlı kitab işıq üzü görüb.Bookmark and Share