Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrasının professoru A.Qasımova Almaniyanın Munster Universitetinidə məruzə ilə çıxış edib

10/12/2019
Ərəb filologiyası kafedrasının professoru Aida Qasımova bu ilin 8-11 noyabrında Almaniyanın Munster Universitetinin təşkil etdiyi "Quran və onun yarandığı mühit" ( The Qur'an and Its Milieu of Origin) konfransında "Cahiliyyət və ilkin Islam mətnlərində okkult elmlər" mövzusunda məruzə ilə çıxış etdimişdir.
Alimin habelə, “The Fire Borrowed from Magus”: Sacred and Profane Fire Traditions in pre-Islamic Arabia, (Ancient Near Eastern Studies, 56 (2019), pp. 329-345) və “ Arabic as a second Language in Azerbaijan”( Edited by Mbaye Lo,The Arabic Classroom: Context, Text and Leaners, Routledge,  Taylor and Francis Group, 2019, pp. 247-260) kimi məqalələri  də nüfuzlu toplularda dərc olunaraq işıq üzü görmüşdür.
Hörmətli professoru təbrik edir və ona gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq.


Bookmark and Share