Homeaz | en | ru

Ərəb filologiyası kafedrasının baş müəlliminin dərs vəsaiti çap olunub

03/08/2022

Şərqşünaslıq fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini, Ərəb filologiyası kafedrasının baş müəllimi, f.ü.f.d. Tərlan Məlikovun "Müasir ərəb dilində yeni söz və ifadələr" adlı dərs vəsaiti çap olunub.


Bookmark and Share