Homeaz | en | ru

İran filologiyası kafedrasının müəllimi beynəlxalq elmi-praktik konfransda məruzə ilə çıxış edib

07/11/2021
Şərqşünaslıq fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini Şahin Yusiflinin 17-19 sentyabr tarixində Akademik  Q.Petrosov adına Bryansk Dövlət Universitetində təşkil olunmuş "Mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqə kontekstində tərcüməşünaslıq və linqvodidaktikanın aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransda olan məruzəsi sertifikata layiq görülmüşdür.
Bookmark and Share