Homeaz | en | ru

Professor – müəllim və tələbə heyətinin nəzərinə

09/10/2014

BDU-nun  Elmi kitabxanası, Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsiumu çərçivəsində oxuculara elektron informasiya təminatçısı kimi fəaliyyət göstərir.

Edward Elgar Journals and Development Studies, Ebooks – elektron nəşriyyatı 2015-ci il, dekabr ayına qədər Bakı Dövlət Universitetinin oxucuları üçün açıqdır

www.bsu.edu.az -   Elektron kitabxana

Bookmark and Share