Homeaz | en | ru

Misirdə Ərəb filologiyası kafedrasının dosentinin MƏR Mədəniyyət Nazirliyinin qərarı ilə işıq üzü görmüş kitabları beynəlxalq sərgidə nümayiş olunub

07/10/2019

26 sentiyabır 2019 -cu il tarixində Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş Azərbaycanın gənc rəssamlarının əsərlərinin sərgisinin açılış mərasimində Ərəb filologiyası kafedrasının dosenti görkəmlı ərəbşünas tədqiqatçı Könül Məmmədovanın Misir Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin qərarı ilə ölkənin nüfuzlu dövlət nəşriyyatı olan «Dəru-l-nəşr» mətbəəsində işıq üzü görmüş “Cahiz yaradıcılığında ənənəvi ərəb qəsidə quruluşunun təhlili” və “İbn Quteybənin ədəbi irsi”adlı monoqrafiyaları nümayiş olunmuş və iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share