Homeaz | en | ru

Könüllülərin yaz imtahan sessiyasına start verilib

30/06/2015

 

Tarix

I К U R S

III К U R S

ƏRƏB

1444

FARS

1446

TÜRK

1448

İBRİ

1450

KOREYA

1454

YAPON

1456

ƏRƏB

1414

FARS

1416

TÜRK

1418

URDU

1422

30.06.2015

Ərəb ölk. coğrafiyası

 1. G.Sultanova

705

 

Türkiyə

coğrafiyası

E.Mustafayev

705

 

Koreya

coğrafiyası

G.Cəfərova

705

Yapon dili Ş.Mirqədirova

605 a

Ərəb dili

H.Heybətov

A.Hüseynova

607

 

Türkiyənin

iqtisadiyyatı

E.Mustafayev

705

 

01.07.2015

Azərbaycan dili  və

nitq mədəniyyəti

 1. N.Əfəndiyeva      609

Azərbaycan dili  və nitq mədəniyyəti

 1. N.Hüseynova          609

 

və xarici siyasəti

G.Qarayeva  705

Türk dili

A.Yunusov

Ə.Əliyev   701

02.07.2015

İslamşünaslıq

 1. M.Babaşlı        705

Şərq fəlsəfəsi

 1. R.Aslanova       605

Tərcümə nəzər.

G.Mahmudova

705

 

Tərcümə

nəzəriyyəsi

Ə.Əliyev    701

Fars dili

A.Xanbabayeva

808

03.07.2015

X a r i c i        d i l

 1. R.Mürsəlov        (ingilis) 607         L.Ələkbərova  (rus)     705                      E.İlyaslı  (alman)    611
 2. F.Məmmədova  (ingilis)  607         Z.Mənsimova   (rus)    705

Ərəb ədəbiyyatı

Ç.Mütəllimova

709

Fars

ədəbiyyatı

 1. N.Əlizadə

804

Ərəb dili

Ç.Mütəllimova

 1. T.Məlikov  709

 

04.07.2015

Ərəb dili

 1. K.Məmmədova
 2. N.Rzayeva

605

Fars dili

Ə.Məmmədova A.Allahverdiyeva

804

Türk dili

C.Məmmədova

 1. B.Hacıyeva

705

 

Koreya dili

Ç.Young  611

(alt qrup)

 

Türk ədəbiyyatı

 1. A.Xəndan   705

06.07.2015

 

 

 

 

 

 

Türkiyənin

siy.sis. və

xarici siyasəti

 1. K.Sofiyeva

701


 

 

 

 

 

 

Tarix

II К U R S

FARS

1430

TÜRK

1432

İBRİ

1434

URDU

1436

KOREYA

1438

ÇİN

1442

30.06.2015

 

Türk dili

G.İmanov

 1. L.Vaqif qızı    701

Yəhudi ədəbiyyatı

 1. G.Abdullayeva

607

Urdu dili

 1. A.Paşayeva    804

Koreya dili

 1. K.Dong      605 a

 

01.07.2015

Türk filologiyasına giriş          701

 1. C.Məmmədova

 

Urdu filologiyasına giriş

 1. A.Kərimov      607

Koreya filologiyasına giriş

 1. K.Young     605 a

Çin dili

Çanq      605 a

02.07.2015

 

Mülki müdafiə

 1. N.Əhmədov           Q.Mirzəbəyova          609

03.07.2015

X a r i c i        d i l    (alt qrup)

 1. R.Mürsəlov        (ingilis) 607              L.Ələkbərova  (rus)     705                           E.İlyaslı  (alman)    611
 2. F.Məmmədova  (ingilis)  607              Z.Mənsimova   (rus)    705                    

04.07.2015

 

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə           609

06.07.2015

 

Türk ədəbiyyatı

 1. J.Əliyeva     605 a

 

Urdu ədəbiyyatı

 1. A.Tağıyeva      804

Koreya ədəbiyyatı

 1. K.Jin        607

 

07.07.2015

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva      605 a

 

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva      605 a

 
 

 

QEYD: İMTAHANLAR SAAT 11.00-DA BAŞLANIR.

 

 

 

 

 

Tarix

I К У Р С

II К У Р С

III  К У Р С

АРАБ

2201

КИТАЙ

2207

ПЕРСИД

2199

ПЕРСИД

2191

КИТАЙ

2195

30.06.2015

География Арабс. стран

И.Ахмедова     704

География Китая

Р.Умудова   704

Персидский язык

М.Мамедова    808

Персидская литература

Ф.Гасанова       808

 

Китайский  язык

Л.Зилианг    605 a

01.07.2015

Азербайджанский язык и культура речи

З.Набиева    605

 

 

Экономика  Ирана

Р.Умудова      614

Экономика  Китая

Р.Умудова      614

02.07.2015

Исламоведение

М.Бабашлы       705      

Философия Востока

Ф.Фараджева    605      

Теория международных

отношений

Ф.Гусейнов        605 а

Теория      (alt qrup) международных отношений

Ф.Гусейнов       605 а

Китайская  литература

Л.Зилианг      612

03.07.2015

Английский  язык

А.Халилов

Н.Ибрагимова

Г.Аббасова           607

 

Персидский язык

М.Фараджева     804

Персидский  язык

Г.Мамедалиева     804

04.07.2015

Арабский язык

А.Ализаде    605

 

Политическая система и внеш. пол. Ирана

Р.Асланов       701

Политическая система и внеш. пол. Китая

Г.Давудов       701

06.07.2015

 

 

Арабский язык

Х.Мустафаева       709

 

Теория перевода

Л.Зилианг     607

07.07.2015

 

Этнография Востока

К.Хадиева       605 a

Теория перевода

Ф.Эфендиева        804

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ЭКЗАМЕНЫ  НАЧИНАЮТСЯ В 11.00

ДЕКАН  ФАКУЛЬТЕТА  ВОСТОКОВЕДЕНИЕ:                                                    доц. Э.З.АЗИЗОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share