Homeaz | en | ru

Kitabi-Dədə Qorqud və Türk dünyası ilə bağlı toplu

03/02/2016

Filologiya fakültəsinin Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Kitabi- Dədə Qorqud”un tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş ““Kitabi-Dədə Qorqud” və Türk dünyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materiallar toplusu çapdan çıxıb. Topluda Respublikanın, həmçinin Türkiyə, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Rusiyanın alim və tədqiqatçılarının elmi məqalələri nəşr olunub. Topluda verilən 180 məqalə əsasın “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsi, “Qorqudşünaslıq” mövzularını əhatə edir.

 

Bookmark and Share