Homeaz | en | ru

III kurslar üzrə “İxtisas ölkəsinin (regionun) dili” fənnindən kurs işlərinin müdafiəsi cədvəli təsdiq olunub

19/12/2016

TƏSDİQ EDİRƏM:

Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları

üzrə prorektor: ________________  prof. İ.N.ƏLİYEVA

Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsi

III kurslar üzrə “İxtisas  ölkəsinin (regionun) dili” fənnindən kurs işlərinin müdafiəsi cədvəli

 

 

İxtisas

Qrup-Bölmə

Müdafiənin tarixi

Müdafiənin zamanı

Auditoriya

Müdafiə komissiyasının sədri

1.

Regionşünaslıq (Ərəb ölkələri üzrə)

1444-Azərb.

26.12.2016

14.00

711

Akad. V.M.Məmmədəliyev

2.

Regionşünaslıq (İran üzrə)

1446- Azərb.

27.12.2016

14.00

803

Prof. M.D.Kazımov

3.

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə)

1448 - Azərb.

26.12.2016

14.00

708

Prof. R.Ə.Rüstəmov

4.

Regionşünaslıq (İsrail üzrə)

1450 - Azərb.

23.12.2016

14.00

714

Akad. V.M.Məmmədəliyev

5.

Regionşünaslıq (Pakistan üzrə)

1452 - Azərb.

26.12.2016

14.00

802

Prof. M.D.Kazımov

6.

Regionşünaslıq (Koreya üzrə)

1454 - Azərb.

27.12.2016

15.00

619

Dos. O.B.Cəlilbəyli

7.

Regionşünaslıq (Yaponiya üzrə)

1456 - Azərb.

27.12.2016

14.00

619

Dos. O.B.Cəlilbəyli

8.

Regionşünaslıq (Ərəb ölkələri)

2201 - Rus

23.12.2016

14.00

714

Akad. V.M.Məmmədəliyev

9.

Regionşünaslıq (İran üzrə)

2203 - Rus

27.12.2016

14.00

803

Prof. M.D.Kazımov

10.

Regionşünaslıq (Türkiyə üzrə)

2205 - Rus

26.12.2016

14.00

708

Prof. R.Ə.Rüstəmov

11.

Regionşünaslıq (Çin üzrə)

2207 - Rus

23.12.2016

12.00

618

Dos. O.B.Cəlilbəyli

 

Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                      prof. E.Z.ƏZİZOV

13.12.2016

 

 

Bookmark and Share