Homeaz | en | ru

ELAN

27/03/2017


ELAN

2017-ci il aprel ayının 25-də Bakı Dövlət Universitetində “İslam Həmrəyliyi ili – 2017: reallıqlar və perspektivlər”  mövzusunda respublika elmi-metodik konfransı keçiriləcəkdir.

Məruzələrin tezisləri (3 səhifədən çox olmayaraq) mart ayının 30-na qədər göstərilən tələblərə uyğun 1 nüsxədə disklə birlikdə BDU Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanlığına (II tədris korpusu, 7-ci mərtəbə) təqdim edilməlidir (Şrift – Times New Roman; hərflərin ölçüsü – 14 pt; sətirlər arası məsafə – 1; səhifənin ölçüləri – yuxarı, aşağı və soldan 2,5 sm, sağdan 2 sm). Məruzələr aşağıdakı istiqamətlərlə bağlı olmalıdır:

– İslam sivilizasiyası: müasir dini baxışlar;

– İslam dünyası xalqlarının dilləri və ədəbiyyatı;

– Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri: yazılı

abidələrdə islamı dəyərlər;

– Azərbaycanda islam dəyərləri: tarix və müasirlik;

– Azərbaycan ədəbi-bədii düşüncəsində islamı dəyərlər;

– İslamda multikultural dəyərlər və tolerantlıq;

– İslam ölkələrində təhsil və şəxsiyyətin psixoloji portret cizgiləri;

– İslam ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı;

– İslam dünyası qlobal geosiyasi faktor kimi;

– Qloballaşma şəraitində islam həmrəyliyi və hüquq sistemlərinin inteqrasiyası;

– İslam həmrəyliyi ideyaları Azərbaycan KİV sistemində.

 

Əlaqə telefonu: +994 12 539 11 42

E-mail: [email protected]

 

 

Bookmark and Share