Homeaz | en | ru

ELAN

09/06/2016

I KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!

2016-2017-ci tədris ilinin payız semestri üçün “Seçmə fən”lər blokundan (HFS-B01) aşağıda göstərilən fənlərin

seçimi aparılacaqdır:

  1. Fəlsəfə
  2. İqtisadiyyat
  3. Politologiya

Seçim aşağıda göstərilən tarixlərdə keçiriləcəkdir:

  1. Rus bölməsi üzrə 09 iyun 2016-cı il saat 12.00-da 704 saylı auditoriya;
  2. Azərbaycan bölməsi üzrə 23 iyun 2016-cı il saat 14.00-da 611 saylı auditoriya;

“Seçmə fən”lər blokundan müvafiq fənlərin könüllü surətdə seçimində bütün tələbələrin iştirakı zəruridir.

DEKANLIQ

Bookmark and Share