Homeaz | en | ru

E L A N

28/09/2022

14-15 dekabr 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində Şərqşünaslıq fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan Şərqşünaslıq elmi Şərq -Qərb elmi-mədəni və ictimai isiyasi dialog kontekstində" adlı beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.


http://aos2022.bsu.edu.az/Bookmark and Share