Homeaz | en | ru

E L A N

27/03/2021
Şərqşünaslıq fakültəsinin TEC-nin təşkilatçılığı ilə 30 mart 14.00 da Teams platforması vasitəsi ilə Azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunmuş "Tarixi qəddarlıq" adlı vebinar keçiriləcək. Bütün tələbə və əməkdaşlar dəvətlidir.
Bookmark and Share