Homeaz | en | ru

E L A N

07/04/2023
Şərqşünaslıq fakültəsi Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş şərq dillərində "Heydər Əliyev-Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi" adlı esse müsabiqəsi elan edir. Müsabiqədə yalnız şərqşünaslıq fakültəsinin tələbələri iştirak edə bilər.
Tələblər: esselər 250 sözdən az olmamalıdır. Times New Roman, 14 şrift, 1,5 ara məsafəsi. Essenin əvvəlində ad, soyad, kurs və ixtisas qeyd olunmalıdır.
Son göndərilmə tarixi: 14 may 2023-cü il
Esselər şərq dillərində olmaqla, plagiat olmamalı, [email protected] ünvanına göndərilməlidir.  Hər ixtisas dilinə aid bir qalib müəyyənləşdiriləcək.

 

Bookmark and Share