Homeaz | en | ru

E L A N

08/04/2016

ELAN

08 aprel 2016-cı il tarixində saat 11.00-da Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Hülya Sebahattin qızı Aktaşın 57.10.01 - Türk dilləri  ixtisası ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Çağdaş türkcələrdə söyləm” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

(BDU, Şərqşünaslıq fakültəsi, Türk filologiyası kafedrası, ΙΙ tədris korpusu, 708-ci otaq)

Bookmark and Share