Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimləri videodərslərə start verir

17/03/2020

Tədrisdə yaranan hazırkı vəziyyətlə əlaqədar olaraq, tələbələrin dərs prosesindən kənar qalmaması üçün Şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimləri  videodərslərə start verir.

Fakültə rəhbərliyi tələbələrə mövcud dərslərin linklərini təqdim edir:

 

 

 

 

Nesrulla Memmedov- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/Kl46kdqqdWA

 

Nesrulla Memmedov Modul 2-Ərəb dili qrammatikası

https://youtu.be/_9PzBUFTMkQ

 

Nesrulla Memmedov Modul 1-Ərəb dili qrammatikası

https://youtu.be/uf0EITEuL1w

 

 

Könül Mammadova – Avtobioqrafiya

https://youtu.be/yfbZPX1V4x4

 

Könül Mammadova Modul 2- İsimlərin hal kateqoriyaları

https://youtu.be/e5689jx0Hjc

 

Könül Mammadova Modul 1- Qrammatik cins

https://youtu.be/2JeqNBAjQ5w

 

 

 

 

Kəmalə Musayeva- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/Fhqxs11oBV8

 

Musayeva Kemale modul 3- ərəb dili – 3samitli sadə fellərin fonetik-morfoloji təsnifatı

https://youtu.be/0xtefLNgrNE

 

Musayeva Kemale modul 2- ərəb dili- ərəb dilində keçmiş, indiki, gələcək forması

https://youtu.be/piyqnmQgM-k

 

Musayeva Kemale modul 1- ərəb dili- ərəb dilinin orfoqrafiyası

https://youtu.be/dRGy_x582pg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share