Homeaz | en | ru

2020 -2021- ci tədris ilinin yaz semestri üçün dərs cədvəlləri təsdiq edilib

08/02/2021
Şərqşünaslıq fakültəsinin 2020 -2021- ci tədris ilinin yaz semestri üçün dərs cədvəlləri təsdiq edilib


BIRINCI KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)

İKİNCI KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)

ÜÇÜNCÜ KURS (REGİONŞÜNASLIQ, FİLOLOGİYA  VƏ TƏRCÜMƏ İXTİSASLARI ÜZRƏ)

Bookmark and Share