Homeaz | en | ru

2020-2021- ci tədris ilinin payız semestri üçün dərs cədvəlləri təsdiq olunub

14/09/2020

-

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/T-2020-2021-13.pdf - Tərcümə ixtisası üzrə birinci və üçüncü kurslar
file:///C:/Users/Code/Desktop/T-2020-2021-24.pdf  - Tərcümə ixtisası üzrə ikinci və dördüncü kurslar

file:///C:/Users/Code/Desktop/R-%202020-2021-13.pdf  - Regionşünaslıq ixtisası üzrə birinci və üçüncü kurslar

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/R%20-%202020-2021-24.pdf - Regionşünaslıq ixtisası üzrə ikinci və dördüncü kurslarfile:///C:/Users/Code/Desktop/F-2020-2021-13.pdf  - Filologiya ixtisası üzrə birinci və üçüncü kurslar

 

file:///C:/Users/Code/Desktop/F-2020-2021-24.pdf   - Filologiya   ixtisası üzrə ikinci və dördüncü kurslar
 

Bookmark and Share