Homeaz | en | ru

2014- 2015 -ci tədris ilinin ikinci semestri üçün imtahan cədvəlləri təsdiq olunub

07/05/2015

Şərqşünasləq fakültəsi üzrə 2014- 2015 -ci tədris ilinin ikinci semestri üçün imtahan cədvəlləri təsdiq olunub. İmtahanlar 12 maydan 30 may tarixinədək keçiriləcək, imtahanların başlanma vaxti saat 10.00 -da müəyyən olunmuşdur.

 

 

Tarix

I К U R S

III К U R S

ƏRƏB

1444

FARS

1446

TÜRK

1448

İBRİ

1450

URDU

1452

KOREYA

1454

YAPON

1456

ƏRƏB

1414

FARS

1416

TÜRK

1418

İBRİ

1420

URDU

1422

KOREYA

1424

YAPON

1426

12.05.2015

 

 

 

 

 

13.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

Ərəb ədəbiyyatı

Ç.Mütəllimova

609

Ərəb dili

H.Heybətov

K.Məmmədova

605 a

 1. Türkiyənin siy.sis.

və xarici siyasəti

 1. K.Sofiyeva     607

Ərəb dili

 1. R.Quliyeva     705

Pakistanın  siy.sis. və xarici siyasəti

 1. A.Məmmədli   609

Koreyanın  siy.sis. və xarici siyasəti

İ.Əmirov     609

Yaponiyanın  siy.sis. və xarici siyasəti

 1. Q.Davudov    705

14.05.2015

Azərbaycan dili  və

nitq mədəniyyəti

 1. N.Əfəndiyeva    607

İslamşünaslıq

M.Babaşlı  609

Azərbaycan dili  və nitq mədəniyyəti

 1. N.Hüseynova      605 a

 

İslamşünaslıq

M.Babaşlı 609

Şərq fəlsəfəsi

 1. R.Aslanova    705

15.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2015

 

 

 

 

Ərəb dili

H .Heybətov

A.Hüseynova

605 a

Fars dili

A.Kərimov

C.Məmmədzadə 705

Türkiyənin

iqtisadiyyatı

 1. E.Mustafayev   607

Yəhudi

ədəbiyyatı

G.Abdullayeva  609

Fars dili

A.Xanbabayeva  609

Koreya dili

Ç.Young    705

Tərcümə nəzəriyyəsi

 1. K.Quliyeva   609

18.05.2015

 

 

 

 

19.05.2015

İslamşünaslıq

 1. M.Babaşlı    607

İran coğrafiyası

B.Həsənzadə  705

Şərq fəlsəfəsi

 1. R.Aslanova      605 a

Urdu dili

E.İbrahimov  704

Koreya coğrafiyası

 1. G.Cəfərova    607

Yaponiya coğraf.

 1. S.İsmayılova   705
 2. Ərəb ölk. siy.sis.

və xarici siyasəti

G.Qarayeva  609

 

İran iqtisadiyyatı

 1. B.Həsənzadə    605

Türk dili

A.Yunusov

M.Əbdürrəhimova

Ə.Əliyev      609

Tərcümə nəzəriyyəsi

 1. T.Hüseynbalayeva

609

Tərcümə nəzəriyyəsi

 1. E.İbrahimov    609

Tərcümə nəzəriyyəsi

 1. K.Hyun     502

Türk dili

B.Hacıyeva

C.Məmmədova  502

20.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2015

 

 

 

 

22.05.2015

 

 

 

 

 1. Ərəb ölk. iqtisad   iB.Həsənzadə 609

 

Tərcümə nəzəriyyəsi

C.Məmmədzadə 607

Tərcümə nəzəriyyəsi

Ə.Əliyev    605 a

İsrail  iqtisadiyyatı

 1. G.Cəfərova     609

Urdu ədəbiyyatı

 1. A.Tağıyeva    609

Fars dili

 1. L.Məmmədova   705

Yapon dili

E.Məmmədova

 1. K.Quliyeva     705

23.05.2015

X a r i c i        d i l

 1. R.Mürsəlov        (ingilis)     609                                            E.İlyaslı                    (alman)      605 a                                    L.Ələkbərova  (rus)     705
 2. F.Məmmədova  (ingilis)     609                                             M.Allahverdiyeva   (fransız)     705                                       Z.Mənsimova   (rus)     705

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2015

 

 

 

 

Fars dili

M.Tarverdiyev

L.Məmmədova

605 a

 1. İranın  siy.sis. və

xarici siyasəti

G.Məmmədzadə 609

 

Ərəb dili

Ç.Mütəllimova

 1. T.Məlikov    607

 

İbri dili

 1. G.Qasımova    605 a

Urdu dili

E.İbrahimov

 1. A.Tağıyeva      609

Koreya ədəbiyyatı

 1. K.Cin     705

 

Yaponiya

iqtisadiyyatı

 1. O.Cabbarlı      705

27.05.2015

Ərəb ölk. coğrafiya

 1. G.Sultanova   605 a

Azərbaycan dili  və

nitq mədəniyyəti

 1. N.Əfəndiyeva    705

Türkiyə coğrafiyası

 1. E.Mustafayev   609

İsrail coğrafiyası

 1. G.Cəfərova    605 a

Azərbaycan dili  və

nitq mədəniyyəti

 1. N.Əfəndiyeva    705

Azərbaycan dili  və nitq mədəniyyəti

 1. N.Hüseynova      609

 

29.05.2015

 

 

 

 

30.05.2015

Ərəb dili

K.Məmmədova

 1. N.Rzayeva    609

Fars dili

Ə. Məmmədova 607

A.Allahverdiyeva

 

Türk dili

C.Məmmədova

 1. B.Hacıyeva       705

İbri dili

 1. G.Qasımova   609

Pakistan coğrafiyası  E.Mustafayev  609

Koreya dili

Cona       705

Yapon dili

Ş.Mirqədirova  609

Tərcümə nəzər.

G.Mahmudova

704

Fars ədəbiyyatı

 1. N.Əlizadə   605 a

Türk ədəbiyyatı

 1. A.Xəndan     517
 2. İsrailin siy.sis. və

xarici siyasəti

 1. G.Qarayeva      517

 

Pakistan

iqtisadiyyatı

 1. E.Mustafayev    704

Koreya iqtisadiyyatı

 1. G.Cəfərova     517

Yapon ədəbiyyatı

 1. C.Nağıyev    517

 

 

QEYD: İMTAHANLAR SAAT 10.00-DA BAŞLANIR.

Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                              dos. E.Z.ƏZİZOV

 

 

 

 

 

 

Tarix

II К U R S

ƏRƏB

1428

FARS

1430

TÜRK

1432

İBRİ

1434

URDU

1436

KOREYA

1438

YAPON

1440

ÇİN

1442

12.05.2015

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva    609

Fars dili

A.Yəhyayev

 1. Z.Məmmədova        705

Mülki müdafiə

 1. N.Əhmədov     605 a

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə        607

Yapon dili

 1. E.Məmmədova      609

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva    609

13.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2015

 

 

15.05.2015

Ərəb dili

G.Mahmudova

 1. M.Ağaverdiyev     609

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə       607

Türk dili

G.İmanov

 1. L.Vaqif qızı      605 a

İbri dili

 1. T.Hüseynbalayeva    609

Urdu dili

 1. A.Paşayeva      609

Koreya dili

 1. K.Dong      705

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə       607

Çin dili

Çanq      705

16.05.2015

 

 

 

 

18.05.2015

Ərəb filologiyasına giriş

 1. E.Əzizov    605 a

İran filologiyasına giriş

 1. C.Məmmədzadə      609

Türk filologiyasına giriş

 1. C.Məmmədova     705

İbri filologiyasına giriş

 1. T.Hüseynbalayeva    607

Urdu filologiyasına giriş

 1. A.Kərimov      609

Koreya filologiyasına giriş

 1. K.Young     607

Yapon filologiyasına giriş

 1. K.Quliyeva       609

Çin filologiyasına giriş

Çanq        605 a

19.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2015

Ərəb ədəbiyyatı

Ç.Mütəllimova      607

Mülki müdafiə

 1. Q.Mirzəbəyova      609

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva     705

Yəhudi ədəbiyyatı

 1. G.Abdullayeva    605 a

Urdu ədəbiyyatı

 1. A.Tağıyeva      605 a

Koreya ədəbiyyatı

 1. K.Jin      609

Mülki müdafiə

 1. Q.Mirzəbəyova       609

Çin ədəbiyyatı

Çanq        605 a

22.05.2015

 

 

 

 

 

23.05.2015

 

 

 

 

25.05.2015

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə       607

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva       609

Türk ədəbiyyatı

 1. J.Əliyeva    705

Mülki müdafiə

 1. N.Əhmədov      605 a

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva       609

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə       607

26.05.2015

 

 

 

 

 

27.05.2015

 

 

 

 

29.05.2015

Mülki müdafiə

 1. Q.Mirzəbəyova      609

Fars ədəbiyyatı

İ. Məmmədova      705

Beynəlxalq münasibətlər

nəzəriyyəsi

 1. X.İsmayılzadə       605 a

Şərq etnoqrafiyası

 1. K.Hadıyeva         607

Yapon ədəbiyyatı

Ş.Mirqədirova      705

Mülki müdafiə

 1. Q.Mirzəbəyova      609

30.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QEYD: İMTAHANLAR SAAT 10.00-DA BAŞLANIR.

Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                               dos. E.Z.ƏZİZOV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarix

I К У Р С

II К У Р С

III  К У Р С

АРАБ

2201

ПЕРСИД

2203

ТУРЕЦ

2205

КИТАЙ

2207

АРАБ

2197

ПЕРСИД

2199

АРАБ

2189

ПЕРСИД

2191

ТУРЕЦ

2193

КИТАЙ

2195

ЯПОН

1426 a

12.05.2015

 

 

Теория международных отношений

Ф.Гусейнов    705

13.05.2015

 

 

 

 

 

 

Теория перевода

Х. Алаббаси        705

Арабский язык

Х.Мустафаева         607

 

Турецкая литература

А.Хандан       605 а

 

Персидский    язык

Г.Мамедалиева        705

 

Политическая система и внеш. пол. Японии

Г.Давудов     705

14.05.2015

Исламоведение

М.Бабашлы       705

Философия Востока

Ф.Фараджева        609

 

 

15.05.2015

 

 

 

 

Арабская литература

Н.Султанлы    705

Персидская  литература

Ф.Гасанова    705

 

 

 

 

 

16.05.2015

 

 

Экономика Арабс. стран

И.Ахмедова     609

Политическая система и внеш. пол. Ирана

Р.Асланов       605 а

Турецкий язык

Ф.Гасанова     607

 

Китайский  язык

Л.Зилианг    705

 

Теория перевода

К.Кулиева    609

18.05.2015

Арабский язык

Р. Джалилов   705

Персидский язык

М.Мамедова   607

19.05.2015

Английский  язык

А.Халилов                   Н. Ибрагимова               Г. Аббасова        705

 

 

Политическая система и внеш. пол. Арабс. стран

А.Мамедли       704

Персидский язык

М.Фараджева      605

Теория перевода

А.Расулов      704

Теория перевода

Л.Зилианг      704

 

Турецкий язык

А.Ибрагимова

Э.Асланова         502

20.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2015

Введение в Арабскую филологию

Э.Азизов   705

Введение в Иранскую

филологию

Н.Мусаева   607

22.05.2015

 

 

Персидский  язык

Г.Мамедалиева        705

 

Теория перевода

Ф.Эфендиева    607

Экономика Турции

Р.Умудова     605 а

Китайская  литература

Л.Зилианг      705

Японский язык

Е.Мамедова

К.Кулиева     705

23.05.2015

География Арабс. стран            И.Ахмедова     607

География  Ирана

Р.Умудова     605 а

География Турции

Р.Умудова     605 а

География Китая

Р.Умудова     607

 

 

25.05.2015

 

 

 

 

Гражданская оборона

Ж.Марданова        609

 

 

 

 

 

26.05.2015

 

 

Арабский   язык

Ф.Рзаева      705

Экономика  Ирана

Р.Умудова      705

Арабский  язык

А.Ализаде     607

 

Экономика  Китая

Р.Умудова      609

Экономика  Японии

О.Джаббарлы      705

27.05.2015

Азербайджанский язык и культура речи

З.Набиева       607

 

 

29.05.2015

Этнография Востока

К.Хадиева      609

30.05.2015

Арабский язык

А.Ализаде  705

Персидский язык

М.Фараджева   609

Турецкий язык

Н.Мамедова    607

Китайский язык

Н.Махат    705

 

 

Арабская литература

Н. Султанлы     605 a

Персидская литература

Ф.Гасанова    705

Политическая система и внеш. пол. Турции

И.Агаев      517

Политическая система и внеш. пол. Китая

Г.Давудов       704

Японская литература

Дж.Нагиев     517

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  ЭКЗАМЕНЫ  НАЧИНАЮТСЯ В 10.00

Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı:                                                              dos. E.Z.ƏZİZOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share