Homeaz | en | ru

Şərqşünaslıq fakültəsinin müəlliminin məqaləsi nüfuzlu beynəlxalq jurnalda çap olunub

03/09/2021

Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası kafedrasının dosenti, f.ü.f.d. Nurlanə Mustafayevanın "Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri: sovet dövründən müstəqilliyə” adlı məqaləsi Braziliyada nəşr edilən və “Web of Science” bazasına daxil olan “Laplage em Revista (International)” jurnalında dərc edilib. Zəngin mənbə və ədəbiyyat əsasında yazılan məqalədə Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələrinin keçdiyi yol araşdırılıb və elmi-nəzəri ümumiləşdirmələr aparılıb.

Bookmark and Share