Homeaz | en | ru


[email protected]

1957-ci ildə açılmış Yaxın şərq dilləri və Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedralarının bazası əsasında 1991-ci ildə təşkil edilmişdir. Həmin vaxtdan indiyədək kafedraya tanınmış türkoloq, professor R.Ə.Rüstəmov rəhbərlik edir.

Kafedrada türk dili və ədəbiyyatının aktual problemləri ilə bağlı tədqiqat işləri aparılır,dərsliklər və lüğətlər hazırlanır.

Kafedrada 3 elmlər doktoru, professor, 8 elmlər namizədi, dosent, 5 baş müəllim, 6 müəllim və 3 nəfər laborant fəaliyyət göstərir.

Bakalavr pilləsində tədris edilən fənlər:

türk dili

türk ədəbiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

türk dili üzrə xüsusi kurslar

türk ədəbiyyatı üzrə xüsusi kurslar

əski əlifba

türk filologiyasına giriş

 

 

 

Bookmark and Share