Homeaz | en | ru

1993-cü ildə Şərqşünaslıq fakültəsində çoxpilləli təhsil sisteminə keçilmişdir. Həmin il bakalavr pilləsi açılmış, 1997-ci ildə isə magitsraturaya ilk qəbul aparılmışdır.

Dünya standartları əsasında 2003-cü ildən fakültədə yüzballı qiymətləndirmə tətbiq olunur.

2007/2008-ci tədris ilindən Şərqşünaslıq fakültəsinin I kursunda Boloniya prosesinə uyğun təhsilə başlanılmış, kredit sisteminə keçilmişdir. Bununla əlaqədar yeni tədris planı hazırlanmış, tələbələrin fənn və müəllim seçimi nəzərdə tutulmuşdur. Ayrı-ayrı fənlər üzrə mühazirə və məşğələlərin elektron versiyaları tərtib edilmişdir.

 

Bakalavr pilləsində Regionşünaslıq ixtisası ilə əlaqədar aşağıdakı fənlər tədris olunur:

əsas Şərq dili

öyrənilən regionun ədəbiyyatı

öyrənilən regionun tarixi

öyrənilən regionun coğrafiyası

öyrənilən regionun mədəniyyəti və etnoqrafiyası

öyrənilən ölkənin siyasi-ictimai sistemi və iqtisadiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

xüsusi kurslar

əlavə Şərq dili

islamşünaslıq

islam əxlaqı

Quran və elm

 

Bakalavr pilləsində Filologiya ixtisası ilə əlaqədar aşağıdakı fənlər tədris olunur:

əsas Şərq dili

qədim dil

öyrənilən regionun ədəbiyyatı

öyrənilən regionun tarixi

öyrənilən regionun mədəniyyəti və etnoqrafiyası

tərcümə nəzəriyyəsi

xüsusi kurslar

əlavə Şərq dili

islamşünaslıq

islam əxlaqı

Quran və elm


Bakalavr pilləsində Tərcümə ixtisası ilə əlaqədar aşağıdakı fənlər tədris olunur:

əsas Şərq dili

öyrənilən regionun ədəbiyyatı

öyrənilən regionun tarixi

öyrənilən regionun coğrafiyası

öyrənilən regionun mədəniyyəti və etnoqrafiyası

öyrənilən ölkənin siyasi-ictimai sistemi və iqtisadiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

xüsusi kurslar

öyrənilən dilin tədrisi metodikası

əlavə Şərq dili

islamşünaslıq

Quran və elm

 

 

Magistratura pilləsində iki ixtisaslaşma mövcuddur:

Şərq dilləri üzrə ixtisas fənləri:

elmin (sahə üzrə) müasir problemləri

elmin (sahə üzrə) tarixi və metodologiyası

islam əxlaqı

dil tarixi

dilçiliyin əsasları

öyrənilən dilin nəzəri qrammatikası

əlavə şərq dili

mətnşünaslıq

müqayisəli qrammatika

ümumi və şərq dilçiliyinin əsasları

mənbəşünaslıq

leksikologiya

 

Şərq ədəbiyyatı üzrə ixtisas fənləri:

elmin (sahə üzrə) müasir problemləri

elmin (sahə üzrə) tarixi və metodologiyası

islam əxlaqı

ədəbiyyat nəzəriyəsi

əlavə şərq ədəbiyyatı

dünya ədəbiyyatı

öyrənilən sahənin ədəbiyyatı

əlavə şərq dili

mətnşünaslıq

sahə üzrə ədəbiyyat nəzəriyyəsi

sahə üzrə ədəbiyyatdan xüsusi kurs

mənbəşünaslıq

əruz

Bookmark and Share