Homeaz | en | ru

Svetlana Quliyeva

Baş müəllim
İş telefonu: +(994) 12 439 07 34

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1941-ci il noyabrın 3-də Qazaxıstanın Canbul şəhərində anadan olub
 • 1949 – 1960-cı illərdə Canbulda orta məktəbi bitirib
 • 1960 – 1965-ci illərdə ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb
 • 1978-ci ildən BDU-da çalışır

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1960 – 1965, tələbə, şərqşünaslıq fakültəsi, ADU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978 – h/h, baş müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 1969 – 1974, ezam, Yəmən Xalq Demokratik respublikası
 • 1967 – 1969, aspirant, Şərqşünaslıq İnstitutu, SSRİ Elmlər Akademiyası
 • 1966 – 1967, referent, Dostluq Cəmiyyəti, Qazaxıstan
 • 1965 – 1967, baş laborant, Tarix və Arxeologiya İnstitutu, Qazaxıstan EA
 • 30 məqalənin müəllifi

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ərəb dili

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2015, Взаимодейстие глаголов с предлогами, Filologiya məsələləri 7, 147-152
 • 2014, Ərəb ədəbi dilində ön qoşmaların fellərlə işlədilməsi, Professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı
 • 2014, Замена предикативный  конструкции масдаром, Filologiya məsələləri Ⅶ 12
 • 2013, Глагольные отрицательные конструкции, Filologiya məsələləri Ⅶ 9,  s. 68-75
 • 2013, Замена предикативный  конструкции масдаром, Filologiya məsələləri Ⅶ 8,  s.43-48
 • 2008, Modal feillər
 • 2008, Bakalavrlar üçün müasir ərəb ədəbi dilinin tədrisi proqramı
 • 2007, Müasir ərəb dilində əlavələr
 • 2005, Feili cümlədə inkarın ifadə formaları
 • 2004, İsmi cümlədə inkar
 • 2003, Şərt mənalı sadə və mürəkkəb cümlələr
 • 2001, Müasir ərəb ədəbi dilində qoşa inkar
 • 2000, Müasir ərəb ədəbi dilində inkar fellər
 • 2000, Müasir ərəb ədəbi dilində inkarın ifadə vasitələri
Bookmark and Share