Homeaz | en | ru

Svetlana Quliyeva

Baş müəllim
İş telefonu: +(994) 12 439 07 34

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1941-ci il noyabrın 3-də Qazaxıstanın Canbul şəhərində anadan olub
 • 1949 – 1960-cı illərdə Canbulda orta məktəbi bitirib
 • 1960 – 1965-ci illərdə ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb
 • 1978-ci ildən BDU-da çalışır
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1960 – 1965, tələbə, şərqşünaslıq fakültəsi, ADU
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1978 – h/h, baş müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, şərqşünaslıq fakültəsi, BDU
 • 1969 – 1974, ezam, Yəmən Xalq Demokratik respublikası
 • 1967 – 1969, aspirant, Şərqşünaslıq İnstitutu, SSRİ Elmlər Akademiyası
 • 1966 – 1967, referent, Dostluq Cəmiyyəti, Qazaxıstan
 • 1965 – 1967, baş laborant, Tarix və Arxeologiya İnstitutu, Qazaxıstan EA
 • 30 məqalənin müəllifi
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Ərəb dili
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2008, Modal feillər
 • 2008, Bakalavrlar üçün müasir ərəb ədəbi dilinin tədrisi proqramı
 • 2007, Müasir ərəb dilində əlavələr
 • 2005, Feili cümlədə inkarın ifadə formaları
 • 2004, İsmi cümlədə inkar
 • 2003, Şərt mənalı sadə və mürəkkəb cümlələr
 • 2001, Müasir ərəb ədəbi dilində qoşa inkar
 • 2000, Müasir ərəb ədəbi dilində inkar fellər
 • 2000, Müasir ərəb ədəbi dilində inkarın ifadə vasitələri
Bookmark and Share