Homeaz | en | ru

İsmayılova Zahidə


Müəllim
İş telefonu: +(994) 12 510 49 48

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci il, iyunun 3-də Laçın rayonunda anadan olub
 • 1964-1974-cü illərdə Bakı şəhəri 62 saylı orta məktəbdə oxuyub
 • 1976-1981-ci illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin fars şöbəsində təhsil alıb
 • 1984-1987-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində kitabxanaçı işləyib
 • 1987-1993-cü illlərdə BDU Şərqşünaslıq fakültəsi, İran filologiyası kafedrasında baş laborant işləyib
 • 1993-cü ildən BDU Şərqşünaslıq fakültəsi, İran filologiyası kafedrasında müəllim işləyir
 • Ailəlidir, üç övladı var

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976-1981, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993- hh, müəllim, BDU Şərqşünaslıq fakültəsi, İran filologiyası kafedrası
 • 1987-1993, baş laborant, BDU, Şərqşünaslıq fakültəsi, İran filologiyası kafedrası
 • 1984-1987, kitabxanaçı, Bakı Dövlət Universiteti

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Fars dili

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Laçın rayonu ərazisində qeydə alınan toponimlər haqqında bəzi qeydlər
 • 2017, Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) antropotoponimlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri
 • 2017, Mirzə Həbib İsfəhaninin «Dəstur-e soxən» əsəri haqqında
 • 2016, Fars dilində iki və daha artıq komponentli feili sifətlər haqqında //«Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. Bakı, №03 (95)  s., 181-184
 • 2015, Fars dilində mövcud olan xüsusi adların quruluşca növləri //«Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. Bakı,№4 (92)  s., 60-63
 • 2014, Fars dilində mövcud olan xüsusi adlar haqqında ümumi məlumat. //Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, BDU Şərqşünaslıq fakültəsi//  Bakı, s., 675-676
 • 2009, Müasir fars dilində yazı prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi
Bookmark and Share