Homeaz | en | ru
[email protected]

1957-ci ildə açılmış Ərəb dili və Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedralarının bazası əsasında 1991-ci ildə təşkil edilmişdir. Kafedrada ərəb və ibri dillərinin, ərəb və yəhudi ədəbiyyatlarının aktual problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır, dərsliklər və lüğətlər hazırlanır. Hal-hazırda kafedranın müdiri  AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik, filologiya elmləri doktoru, professor Vasim Məmmədəliyevdir.

Kafedrada 3 elmlər doktoru, professor, 8 elmlər namizədi, dosent, 9 baş müəllim, 8 müəllim, 1 əvəzçi müəllim və 4 laborant fəaliyyət göstərir.

Bakalavr pilləsində tədris edilən fənlər:

ərəb və ibri dilləri

ərəb və yəhudi ədəbiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

ərəb və ibri dilləri üzrə xüsusi kurslar

ərəb və yəhudi ədəbiyyatı üzrə xüsusi kurslar

ərəb və yəhudi dillərinin tədrisi metodikası

islamşünaslıq

islam əxlaqı

Quran və elm

Kalliqrafiya

ərəb və ibri filologiyasına giriş

 

Bookmark and Share