Homeaz | en | ru

iranfil@bsu.edu.az

1957-ci ildə açılmış Yaxın Şərq dilləri və Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedralarının bazası əsasında 1991-ci ildə təşkil edilmişdir. Professor M.Ş.Rəhimov (1991-1996), dosent T.İ.Cahangirov (1996-2006) kafedra müdiri olmuşlar. 2006-cı ildən kafedraya tanınmış iranşünas, professor M.D.Kazımov rəhbərlik edir.

Kafedrada fars və urdu dillərinin, fars ədəbiyyatının aktual problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır, dərslik və lüğətlər hazırlanır.

Kafedrada 5 elmlər doktoru, professor, 10 elmlər namizədi dosent, 6 baş müəllim, 5 müəllim və 4 laborant fəaliyyət göstərir.

Bakalavr pilləsində tədris edilən fənlər:

fars və urd dilləri

fars və urdu ədəbiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

fars və urdu dilləri üzrə xüsusi kurslar

kalliqrafiya

iran və uru filologiyasına giriş

Bookmark and Share