Homeaz | en | ru


 
[email protected]

1957-ci ildə açılmış Yaxın Şərq dilləri və Yaxın Şərq xalqları ədəbiyyatı tarixi kafedralarının bazası əsasında 1991-ci ildə təşkil edilmişdir. Professor M.Ş.Rəhimov (1991-1996), dosent T.İ.Cahangirov (1996-2006) kafedra müdiri olmuşlar. 2006-cı ildən kafedraya tanınmış iranşünas alim, professor M.D.Kazımov rəhbərlik edir.

Kafedrada fars və urdu dillərinin, fars və urdu ədəbiyyatının aktual problemləri üzrə tədqiqat işləri aparılır, dərslik və lüğətlər hazırlanır.

Kafedrada 5 elmlər doktoru, professor, 10 elmlər namizədi dosent, 6 baş müəllim, 5 müəllim və 4 laborant fəaliyyət göstərir.

 

Bakalavr pilləsində tədris edilən fənlər:


fars və urdu dilləri

fars və urdu ədəbiyyatı

tərcümə nəzəriyyəsi

fars və urdu dilləri üzrə xüsusi kurslar

kalliqrafiya

iran və urdu filologiyasına giriş

ölkəşünaslıq

İranın mədəniyyət və incəsənəti

Bookmark and Share